19. jul 2018.

Obvestilo o uvedbi administrativnega stroška

Naročnike mobilnih in fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe, s 17. 08. 2018 uveljavi

17. maj 2018.

Obvestilo o spremembah cen administrativnih stroškov

Naročnike mobilnih in fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 15. 06. 2018 ...

02. mar 2018.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov Teleing

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev Teleing na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da 16. 4. 2018 v veljavo stopijo naslednje spremembe ...

28. feb 2018.

Obvestilo o spremembi paketov EVJ

Naročnike elektronskih komunikacijskih storitev EVJ internet in EVJ Trojčki obveščamo, da na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz ...

28. feb 2018.

Sprememba hitrosti v paketih Internet SILVER v aprilu 2018

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 4. 2018 uveljavijo ...

28. feb 2018.

Obvestilo o spremembi Telemachovih paketov fiksnih storitev s 1. 4. 2018

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 4. 2018 uveljavijo ...

28. feb 2018.

Obvestilo o spremembi cene paketa Balkan

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev Telemach na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da se z dnem 1.4. 2018 spremeni cena paketa Balkan. Ta se bo dvignila za 1, 00 EUR z DDV iz sicer iz 4,99 na 5,99 EUR z DDV.

19. jul 2018.

Obvestilo o uvedbi administrativnega stroška

Naročnike mobilnih in fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe, s 17. 08. 2018 uveljavi

17. maj 2018.

Obvestilo o spremembah cen administrativnih stroškov

Naročnike mobilnih in fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 15. 06. 2018 ...

02. mar 2018.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov Teleing

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev Teleing na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da 16. 4. 2018 v veljavo stopijo naslednje spremembe ...

28. feb 2018.

Obvestilo o spremembi paketov EVJ

Naročnike elektronskih komunikacijskih storitev EVJ internet in EVJ Trojčki obveščamo, da na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz ...

28. feb 2018.

Sprememba hitrosti v paketih Internet SILVER v aprilu 2018

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 4. 2018 uveljavijo ...

28. feb 2018.

Obvestilo o spremembi Telemachovih paketov fiksnih storitev s 1. 4. 2018

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 4. 2018 uveljavijo ...

28. feb 2018.

Obvestilo o spremembi cene paketa Balkan

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev Telemach na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da se z dnem 1.4. 2018 spremeni cena paketa Balkan. Ta se bo dvignila za 1, 00 EUR z DDV iz sicer iz 4,99 na 5,99 EUR z DDV.

19. jul 2018.

Obvestilo o uvedbi administrativnega stroška

Naročnike mobilnih in fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe, s 17. 08. 2018 uveljavi

17. maj 2018.

Obvestilo o spremembah cen administrativnih stroškov

Naročnike mobilnih in fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 15. 06. 2018 ...

02. mar 2018.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov Teleing

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev Teleing na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da 16. 4. 2018 v veljavo stopijo naslednje spremembe ...

28. feb 2018.

Obvestilo o spremembi paketov EVJ

Naročnike elektronskih komunikacijskih storitev EVJ internet in EVJ Trojčki obveščamo, da na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz ...

28. feb 2018.

Sprememba hitrosti v paketih Internet SILVER v aprilu 2018

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 4. 2018 uveljavijo ...

28. feb 2018.

Obvestilo o spremembi Telemachovih paketov fiksnih storitev s 1. 4. 2018

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 4. 2018 uveljavijo ...

28. feb 2018.

Obvestilo o spremembi cene paketa Balkan

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev Telemach na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da se z dnem 1.4. 2018 spremeni cena paketa Balkan. Ta se bo dvignila za 1, 00 EUR z DDV iz sicer iz 4,99 na 5,99 EUR z DDV.