31. avg 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov fiksnih storitev

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe uveljavijo spremembe.

31. avg 2020.

Obvestilo o spremembi mobilnih paketov

Naročnike mobilnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 1. 12. 2018 uveljavijo spremembe.

05. avg 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov Elcatel

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev družbe Elcatel d.o.o. na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške

02. jul 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov KRS Štepanjsko naselje - zavod za telekomunikacije

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev KRS Štepanjsko naselje - zavod za telekomunikacije na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe...

06. maj 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov EVJ Elekroprom d.o.o.

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev EVJ Elektroprom na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da 6.5.2020 v veljavo stopijo naslednje spremembe...

01. mar 2020.

Obvestilo naročnikom paketov D3i optika MIX in D3i OŠO MIX

Obvestilo naročnikom paketov D3i optika MIX in D3i OŠO MIX o prenehanju podpore za sprejemnik Albis, spremembah naročniških paketov in brezplačni menjavi opreme

03. feb 2020.

Sprememba hitrosti v paketih SILVER2 in GOLD TROJKA v februarju 2020

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se bodo na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe zaradi postopne nadgradnje...

31. avg 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov fiksnih storitev

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe uveljavijo spremembe.

31. avg 2020.

Obvestilo o spremembi mobilnih paketov

Naročnike mobilnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 1. 12. 2018 uveljavijo spremembe.

05. avg 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov Elcatel

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev družbe Elcatel d.o.o. na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške

02. jul 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov KRS Štepanjsko naselje - zavod za telekomunikacije

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev KRS Štepanjsko naselje - zavod za telekomunikacije na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe...

06. maj 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov EVJ Elekroprom d.o.o.

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev EVJ Elektroprom na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da 6.5.2020 v veljavo stopijo naslednje spremembe...

01. mar 2020.

Obvestilo naročnikom paketov D3i optika MIX in D3i OŠO MIX

Obvestilo naročnikom paketov D3i optika MIX in D3i OŠO MIX o prenehanju podpore za sprejemnik Albis, spremembah naročniških paketov in brezplačni menjavi opreme

03. feb 2020.

Sprememba hitrosti v paketih SILVER2 in GOLD TROJKA v februarju 2020

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se bodo na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe zaradi postopne nadgradnje...

31. avg 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov fiksnih storitev

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe uveljavijo spremembe.

31. avg 2020.

Obvestilo o spremembi mobilnih paketov

Naročnike mobilnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 1. 12. 2018 uveljavijo spremembe.

05. avg 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov Elcatel

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev družbe Elcatel d.o.o. na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške

02. jul 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov KRS Štepanjsko naselje - zavod za telekomunikacije

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev KRS Štepanjsko naselje - zavod za telekomunikacije na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe...

06. maj 2020.

Obvestilo o spremembah naročniških paketov EVJ Elekroprom d.o.o.

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev EVJ Elektroprom na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da 6.5.2020 v veljavo stopijo naslednje spremembe...

01. mar 2020.

Obvestilo naročnikom paketov D3i optika MIX in D3i OŠO MIX

Obvestilo naročnikom paketov D3i optika MIX in D3i OŠO MIX o prenehanju podpore za sprejemnik Albis, spremembah naročniških paketov in brezplačni menjavi opreme

03. feb 2020.

Sprememba hitrosti v paketih SILVER2 in GOLD TROJKA v februarju 2020

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se bodo na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe zaradi postopne nadgradnje...