Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 21.04.2022. 22:00:00

Obvesilo o spremembah pri paketih Microsoft 365

Obveščamo vas, da s 1. 6. 2022 stopijo v veljavo spremembe pri produktih Microsoft 365. Spremembe so posledica novosti, ki jih uvaja ponudnik Microsoft na področju trajanja in podaljševanja naročniških obdobij za pakete Microsoft 365 ter cen paketov Microsoft 365.
Cene poslovnih paketov Telemach (tj. Biznis paketov), katerih del so tudi produkti Microsoft 365, se ne spreminjajo.
Od 1. 6. 2022 dalje bodo ob nastopu vsakokratnega obnovitvenega obdobja za vsak tip licence, kot ga vodi ponudnik Microsoft, v veljavo stopile naslednje spremembe:

  • Ker je ponudnik Microsoft ukinil možnost odpovedi znotraj naročniškega obdobja, se 1-letno naročniško obdobje spremeni v 1-mesečno naročniško obdobje, ki teče od aktivacije dalje. Cene za posamezne tipe licenc, kjer se naročniško obdobje spremeni v mesečno, se spremenijo v skladu s spodnjo tabelo:


  Trenutna mesečna naročnina*Mesečna naročnina brez vezave z dnem 1.6.2022*
Microsoft 365 Business Basic4,20 €6,12 €
Microsoft 365 Business Standard10,50 €12,60 €
Microsoft 365 Business Premium16,90 €22,32 €

* Vse cene so brez ddv-ja


V primeru, da želite 1-letno naročniško obdobje in si s tem zagotovite nižjo ceno, vas prosimo, da preverite možnosti pri svojemu skrbniku ali nam pišite na e-naslov [email protected].* Vse cene so brez ddv-ja

  • Po preteku naročniškega obdobja, kot je določeno v tem obvestilu, se za posamezen tip licence naročniško obdobje samodejno podaljša za enako naročniško obdobje. Naročnik lahko najkasneje v roku 72 ur po aktivaciji naročniškega obdobja oziroma začetku samodejno podaljšanega naročniškega obdobja za posamezen tip licence obvesti svojega skrbnika ali pošlje elektronsko sporočilo na [email protected] , da naročniškega obdobja ne želi podaljšati oziroma da ga želi spremeniti.


V 30 dneh od objave obvestila o spremembah imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.