Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 30.06.2023. 09:09:59

Sprememba seznama operaterjev v izbranih dodatnih paketih

Obveščamo vas, da 1.8. 2023 na seznam operaterjev v dodatnem paketu Balkan 7 dni in Balkan 500 MB dodajamo pogodbena operaterja za državo Kosovo. Novi Seznam operaterjev s posebnimi tarifami, ki stopi v veljavo 1. 8. 2023, je dostopen tukaj

V dodatni paket Balkan 500 MB in Balkan 7 dni dodajamo naslednja operaterja:

Država Operater
Kosovo IPKO Telecommunication LLC
Kosovo Monaco Telecom Mobile (Vala 900)

 

S 01.08.2023 s seznama operaterjev v dodatnih paketih BALKAN Metron 20 MB mesečni, dodatni paket BALKAN Metron 500 MB mesečni, dodatni paket Balkan 50 MB, dodatni paket BALKAN Metron 500 MB enkratni, dodatni paket Metron Balkan 100MB Enkratni, dodatni paket Metron Balkan 100MB mesečni, dodatni paket BALKAN Metron 20MB enkratni, Dodatni paket BALKAN Metron 30MB enkratni in dodatni paket BALKAN Metron 30MB mesečni, umikamo naslednja pogodbena operaterja:

Država Operater
Turčija Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
Turčija TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S.

 

Vaš Telemach Slovenija d.o.o.

Spremembe pogodbenih pogojev začnejo veljati po 30 dneh od objave tega obvestila. V 60 dneh od prejema obvestila o spremembah pogodbenih pogojev imajo naročniki, v skladu z določili 192. člena ZEKom-2, pravico brez kakršnih koli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil) odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo a) prejeto terminalsko opremo obdržal in operaterju povrnil nadomestilo, ki ustreza sorazmernemu delu njene vrednosti po načelu časovne porazdelitve, izračunane na podlagi vrednosti ob sklenitvi pogodbe, ali preostalega dela plačil za storitev do izteka vezave, odvisno od tega, kateri znesek je nižji, ali pa b) bo operaterju vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

 

Telemach upošteva, da Naročnik odstopa od pogodbe skladno z določili 192. člena ZEKom-2, če mu Naročnik na jasen način pisno sporoči, da odstopa od pogodbe skladno z določili 192. člena ZEKom-2 in navede spremembo, ki vpliva na njegovo naročniško razmerje in je razlog za odstop. Naročnik lahko tovrsten odstop poda pisno na sedež družbe Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana- Črnuče ali preko elektronskega sporočila na [email protected]. Pooblastilo za odstop od pogodbe po 192. členu ZEKom-2, ki ga naročnik poda na zahtevi za prenos telefonske številke oz. na zahtevi za zamenjavo izvajalca storitev dostopa do interneta, pri drugem izvajalcu storitev, ne zadostuje za odstop od pogodbe skladno z določili 192. člena ZEKom-2,  saj postopek pooblaščanja operaterja recipienta ne predvideva ustreznega obveščanja operaterja donorja, zato je naročnik skladno s tem odstavkom dolžan podati ločeno pisno izjavo o odstopu od naročniške pogodbe.

 

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami naročniških pogojev lahko naročniki pokličejo na operaterjevo brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah operaterja.