Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov

Ta splošni akt določa ukrepe za razumno upravljanje prometa pri zagotavljanju storitev dostopa do interneta, objavo informacij in omejevanje uporabe, vsebino naročniške pogodbe in evidenco reševanja pritožb končnih uporabnikov, pravice končnih uporabnikov glede pogodbenih hitrosti, metodologijo izvajanja meritev hitrosti prenosa podatkov ter postopek za uveljavljanje pravic končnih uporabnikov. Več si lahko preberete tukaj.

Informacije o dostopu do interneta

Pri Telemachu ponujamo dostop do interneta preko lastnega mobilnega omrežja za mobilne storitve in preko lastnega hibridno optično-koaksilanega (HFC) in optičnega omrežja za fiksne storitve. Ključne informacije o dostopu do interneta najdete v brošuri.

Aplikacije za merjenje hitrosti interneta

AKOS

Ookla

Interaktivni zemljevid pokritosti RS z radijskim signalom glede na uporabljeno tehnologijo in pričakovano zmogljivost

Zemljevid pokritosti z radijskim signalom Telemach prikazuje dostop do mobilnega omrežja Telemach v Sloveniji. Prikaz pokritosti s signalom je informativne narave, saj je izračun narejen na podlagi računalniških simulacij, zato lahko pride do odstopanja med izračunanim in dejanskim stanjem. Na območjih z nižjo jakostjo signala oziroma območjih brez signala je zagotovljena uporaba storitev Telemach v nacionalnem gostovanju skladno s pokritostjo omrežja operaterja, ponudnika nacionalnega gostovanja. Pri preklopu med omrežjema pride do prekinitve aktivne zveze. Več najdete tukaj.

Obvestila

O zaznanih varnostnih tveganjih, ukrepih omejevanja uporabe, morebitnih omejitvah pri uporabi storitev v času energetsko varčnega načina delovanja omrežja in vplivih na storitev dostopa do interneta. Več najdete tukaj.