Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Za operaterje Za operaterje Za operaterje Za operaterje

Za operaterje

RIO - Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Telemach d.o.o.

Telemach objavlja vzorčno ponudbo o medomrežnem povezovanju z javnim mobilnim omrežjem v skladu z 4. odstavkom 102. člena ZEKom-1 in odločbami AKOS št. 38241-4/2020/2 z dne 15.06.2020. Prvo alinejo 5. točke citirane odločbe, ki določa ceno zaključevanja govornih klicev v mobilnem omrežju razveljavlja Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/654 z dne 18.12.2020 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih. V preostalem delu bo citirana odločba ostala še naprej v veljavi.

Telemach objavlja vzorčno ponudbo o medomrežnem povezovanju z javnim fiksnim omrežjem v skladu z 4. odstavkom 102. člena ZEKom-1 in odločbo AKOS št. 38244-12/2019/3 z dne 19.12.2019. Prvo in drugo alinejo 5. točke citirane odločbe, ki določa ceno zaključevanja v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji, vključno s cenami zaključevanja na številke za klice v sili razveljavlja Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/654 z dne 18.12.2020 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v fiksnih omrežjih na ravni Unije. V preostalem delu bo citirana odločba ostala še naprej v veljavi.

Za dodatne informacije nam pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov [email protected]
Vlogo za medomrežno povezavo pošljite na naslov:

Telemach d.o.o.
Oddelek za pravne zadeve in regulativo
Brnčičeva ulica 49A,
1231 Ljubljana - Črnuče
S pripisom “Zahteva za medomrežo povezovanje - NE ODPIRAJ”

ROA - Veleprodajni dostop za gostovanje (Wholesale roaming access)

Družba Telemach d.o.o. v skladu s Členom 3 (Veleprodajni dostop za gostovanje), Uredbe (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji z dne 30.6.2012 , objavlja:

Za dodatne informacije nam pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov [email protected]
Vlogo za medomrežno povezavo pošljite na naslov:

Telemach d.o.o.
Oddelek za pravne zadeve in regulativo
Brnčičeva ulica 49A,
1231 Ljubljana - Črnuče
S pripisom “Zahteva za medomrežo povezovanje - ne odpiraj”

Vzročne ponudbe - ROA