Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 29.01.2020. 23:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe 1. 3. 2020 uveljavijo naslednje spremembe:

  1. Sprememba cene paketa EON Premium.PaketObstoječa cena v EUR z DDVNova cena v EUR z DDV
EON Premium61,0064,00


  1. S  1.3. 2020 stopi v veljavo nov  Cenik fiksnih storitev aktualnih paketov (veljaven od 1. 3. 2020), ki je dostopen tukaj.


Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 070 700 700 ter na prodajnih mestih Telemacha, poslovnim uporabnikom pa preko osebnega skrbnika, na telefonski številki 080 820 002 ter preko e-pošte na naslovu [email protected].
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 1.3.2020, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Telemach d.o.o.