Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 01.07.2020. 22:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov KRS Štepanjsko naselje - zavod za telekomunikacije

Obvestilo o spremembah naročniških paketov  KRS Štepanjsko naselje - zavod za telekomunikacije
Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev KRS Štepanjsko naselje - zavod za telekomunikacije na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe obveščamo, da dne 1.9.2020 stopijo v veljavo naslednje spremembe:
I. Obstoječi paketi fiksnih komunikacijskih storitev se spremenijo tako, da se nadomestijo s primerljivim novim paketom iz aktualne ponudbe Telemacha, kot je to v nadaljevanju navedeno za vsak posamezni paket.
Redne cene novih paketov fiksnih storitev Telemach in dodatnih storitev, ki niso vključene v posamezni paket, so določene v Ceniku fiksnih storitev aktualnih paketov Telemach d.o.o., ki je dostopen na povezavi ter na prodajnih mestih Telemacha. Prvih 24 mesecev po spremembi paketa bodo naročniki deležni popusta na redno ceno mesečne naročnine novih paketov fiksnih storitev Telemach, kot je to v nadaljevanju navedeno za vsak posamezni paket.
1.) Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KRS Štepanjsko naselje
2.) Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KRS Štepanjsko naselje  Mesečna naročnina za RAZŠIRJEN paket
3.) Mesečna naročnina za INTERNET dostop 5/5 Mbps
4.) Mesečna naročnina za INTERNET dostop 20/20 Mbps
5.) Mesečna naročnina za INTERNET dostop 50/20 Mbps
6.) Mesečna naročnina za INTERNET dostop 50/50 Mbps
7.) Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KRS Štepanjsko naselje in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 5/5 Mbps
8.) Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KRS Štepanjsko naselje in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 10/10 Mbps
9.) Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KRS Štepanjsko naselje in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 20/20 Mbps
10.) Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KRS Štepanjsko naselje in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 50/20 Mbps
11.) AKCIJA: Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KRS Štepanjsko naselje in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 10/10 Mbps
II. Za optimalno koriščenje novih paketov je potrebna menjava opreme (modemov in sprejemnikov). Menjava je brezplačna. Vsi naročniki prejmejo nove dekodirne kartice Conax za prvi televizor, ki omogoča ogled digitalnih programov. Doplačilo za kartico oz. sprejemnik za vsak dodatni televizor znaša 3,00 EUR mesečno oz. 5,00 EUR mesečno za sprejemnik EON Smart BOX. Telemach bo menjavo opeme opravil ob izgradnji novega optičnega omrežja in/ali prehodu na izbrani nov paket iz aktualne ponudbe Telemacha.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 070 700 700 ter na prodajnih mestih Telemacha.
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
V Ljubljani, dne 2.7.2020
Telemach d.o.o.