Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 01.03.2018. 23:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov Teleing

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev Teleing na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da 16. 4. 2018 v veljavo stopijo naslednje spremembe:
1. Telemachova digitalna shema bo nadomestila trenutno shemo. Naročnikom bodo na voljo novi programi in bogatejši paketi. Ker se trenutna programska mesta televizijskih programov razlikuje od tistih v Telemachovi programski shemi, je treba za ogled vseh novih programov zagnati ponovno iskanje programov. Telemachovo shemo najdete na povezavi.
2. Nekateri obstoječi programi, za katere Telemach nima sklenjene pogodbe, ne bodo več vidni.
3. Lokalni programi, ki so bili na voljo naročnikom storitev Teleing, bodo vidni od programskega mesta št. 270 naprej.
4. Na analogni programski shemi se bodo zamenjala programska mesta. Za ogled celotne analogne programske sheme je treba zagnati ponovno iskanje programov.
5. 3. aprila 2018 se Splošni pogoji poslovanja družbe Teleing v celoti nadomestijo s Splošnimi pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach, ki so dostopni na tej povezavi.
6. Fiksno telefonijo Teleing bodo zamenjale storitve fiksne telefonije Telemach. Naročnikom bodo na voljo brezplačni klici v skupini United Group v fiksna omrežja Telemach, SBB Srbija, Telemach Črna gora ter Telemach Bosna in Hercegovina. Brezplačni klici v fiksno omrežje T2 ne bodo več možni razen z dokupom paketov SLO 200 ali SLO 300.
7. 3. aprila 2018 za vas v veljavo stopi Cenik fiksnih storitev aktualnih paketov družbe Telemach d.o.o., ki je dostopen na tej povezavi ter na prodajnih mestih Telemacha.
8. Obstoječi paketi fiksnih komunikacijskih storitev se spremenijo tako, da se obstoječi paketi, spremenijo v ustrezne nove Telemachove pakete, kot je to navedeno za vsak posamezni paket. Na posameznih povezavah so objavljene spremembe paketov ter višina popusta, ki se bo do konca leta 2018 obračunavala na redne cene Telemachovih paketov. Ohranja se popust za vse naročnike, ki so sklenili aneks ali pogodbo s popustom 4 EUR na obstoječo ceno paketa Teleing. Spremenijo se tudi cene določenih dodatnih paketov in storitev televizije, če niso sestavni del novega paketa. V nadaljevanju spremembe po paketih:

  1. TROJČKI OPTIKA IN OŠO Radenci

  2. TROJČKI OŠO Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž

  3. KABELSKI TROJČKI

  4. DRUŠTVENI TROJČKI

  5. najTRIS TROJČKI

  6. PAKETI TELEVIZIJE

  7. DVOJČKI TELEVIZIJA IN TELEFONIJA

  8. DVOJČKI TV + INTERNET (KABELSKA, OPTIKA, OŠO RADENCI) - Paketi se ne spremenijo v Telemachove pakete, ker Telemach nima primerljivih paketov. Spremeni se programska shema, internetna hitrost in cena pa ostaneta nespremenjeni.

  9. PAKETI SOLO INTERNET

  10. DVOJČKI INTERNET IN TELEFONIJA - Telemach v svoji paketni ponudbi nima paketov, ki bi združevali internet in fiksno telefonijo. Naročnike bomo pred spremembami poklicali, da poiščemo primeren nov paket.


Od 3. aprila naprej so možna samo še naročila na Telemachove fiksne pakete in storitve.
Trenutni paketi mobilne telefonije Teleing ostajajo nespremenjeni, že danes pa so možna naročila na Telemachove mobilne pakete VEČ.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 88 ter na prodajnih mestih Telemacha.
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Telemach d.o.o.
V Ljubljani, 2. 3. 2018