Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 23.12.2019. 23:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov SKYLINE KABEL d.o.o.

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev SKYLINE KABEL na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da 1.2.2020 v veljavo stopijo naslednje spremembe:
I. Telemachova digitalna shema bo nadomestila trenutno shemo. Naročnikom bodo na voljo novi programi in bogatejši paketi. Skyline Osnovna shema se od sedaj naprej imenuje Začetna shema, Razširjena shema pa ohranja obstoječi naziv Razširjena shema.
II. 1.2. 2020 se Splošni pogoji poslovanja družbe SKYLINE KABEL d.o.o. v celoti nadomestijo s Splošnimi pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach, ki so dostopni na tej povezavi.
III. Naročnikom bodo na voljo storitve fiksne telefonije Telemach, kar pomeni da bodo na voljo brezplačni klici v skupini United Group v fiksna omrežja Telemach, SBB Srbija, Telemach Črna gora ter Telemach Bosna in Hercegovina.
IV. 1.2.2020 v veljavo stopi Cenik fiksnih storitev aktualnih paketov družbe Telemach d.o.o., ki je dostopen na tej povezavi ter na prodajnih mestih Telemacha.
V. Obstoječi paketi fiksnih komunikacijskih storitev se spremenijo tako, da se obstoječi paketi, spremenijo v ustrezne nove Telemachove pakete, kot je to navedeno za vsak posamezni paket. Na posameznih povezavah so objavljene spremembe paketov ter višina popusta, ki se bo  do 1.12.2020 obračunavala na redne cene Telemachovih paketov. Spremenijo se tudi cene določenih dodatnih paketov in storitev televizije, če niso sestavni del novega paketa. V nadaljevanju spremembe po paketih:
1)      Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KKS Šiška in KKS Lavrica in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 5/5 Mbps
2)      Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KKS Šiška in KKS Lavrica in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 10/10 Mbps
3)      Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KKS Šiška in KKS Lavrica in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 20/20 Mbps
4)      Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KKS Šiška in KKS Lavrica in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 50/20 Mbps
5)      Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KKS Šiška in KKS Lavrica in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 50/50 Mbps
6)      AKCIJA: Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KKS Šiška in KKS Lavrica in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 10/10 Mbps
7)      AKCIJA: Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KKS Šiška in KKS Lavrica in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 20/20 Mbps
8)      AKCIJA: Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KKS Šiška in KKS Lavrica in Mesečna naročnina za INTERNET dostop 50/50 Mbps
9)     Mesečna naročnina za INTERNET dostop 10/10 Mbps
10)   Mesečna naročnina za INTERNET dostop 20/20 Mbps
11)   Mesečna naročnina za INTERNET dostop 50/20 Mbps
12)   Mesečna naročnina za INTERNET dostop 50/50 Mbps
13)   AKCIJA: Mesečna naročnina za INTERNET dostop 20/20 Mbps
14)   Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KKS Šiška in KKS Lavrica
15)   Mesečna naročnina za KABELSKO TV v KKS Šiška in KKS Lavrica in Mesečna naročnina za RAZŠIRJEN paket
Od 1.2.2020 naprej so možna samo še naročila na Telemachove fiksne pakete in storitve.
VI. Za popolno koriščenje novih paketov bo potrebna menjava opreme (modemi in sprejemniki). Menjava bo brezplačna.  Vsi naročniki bodo prejeli nove dekodirne kartice Conax za prvi televizor, ki bo omogočala ogled digitalnih programov. Doplačilo za kartico/sprejemnik za vsak dodatni televizor znaša 3,00 EUR mesečno.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 070 700 700 ter na prodajnih mestih Telemacha.
V 30 dneh od objave obvestila o spremembah imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Telemach d.o.o.
V Ljubljani, 27.12.2019