Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 30.08.2021. 22:00:00

Obvestilo o spremembi mobilnih paketov

Obvestilo o spremembi naročniških paketov
Naročnike mobilnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 1. 9. 2021 uveljavijo naslednje spremembe:

  1. Obstoječi paketi mobilnih komunikacijskih storitev se z dnem 1. 9. 2021 spremenijo tako, da se spremenijo količine prenosa podatkov v SLO ter EU/EEA tako, kot je to navedeno za vsak posamezni paket:


 

Naročniški paketKoličina prenosa podatkov SLONova količina prenosa podatkov SLOKoličina prenosa podatkov v EU/EEANova količina prenosa podatkov v EU/EEA
VEČ3 GB5 GB5 GB5,5 GB
ŠE VEČ60 GB80 GB


 

  1. Obstoječi paketi mobilnih komunikacijskih storitev se z dnem 1. 9. 2021 spremenijo tako, da se spremenijo količine klicev v ostala slovenska omrežja in v EU/EEA gostovanju tako, kot je to navedeno za vsak posamezni paket:
Naročniški paketKoličina klicev v ostala slovenska omrežja in v EU/EEA gostovanjuNova količina klicev v ostala slovenska omrežja in v EU/EEA gostovanju
VEČ120 minNeomejeno


 

  1. Z dnem 1. 10. 2021 spreminjamo cene paketov mobilnih storitev:  • Cena naročniškega paketa VEČ se podraži za 1 EUR z DDV, tako v redni ponudbi kot tudi znotraj družinske ponudbe.

  • Cena naročniškega paketa ŠE VEČ se podraži znotraj družinske ponudbe za 0,5 EUR z DDV (3 člani) ter za 1 EUR z DDV (4 člani).

  • Cena naročniškega paketa NAJVEČ se podraži znotraj družinske ponudbe za 1 EUR z DDV (3 člani) ter za 2 EUR z DDV (4 člani).


 

Naročniški paketCena mesečne naročnineNova cena mesečne naročnineCena mesečne naročnine
za uporabnike Telemachovih fiksnih storitev
Nova cena mesečne naročnine za uporabnike Telemachovih fiksnih storitev
VEČ8,89 €9,89 €7,39 €8,89 €
VEČ - Družina 27,39 €8,89 € - -
VEČ – Družina 36,89 €8,39 € - -
VEČ – Družina 46,39 €7,89 € - -
ŠE VEČ17,89 €- - -
VEČ - Družina 215,90 €- - -
VEČ – Družina 314,90 €15,40 € - -
VEČ – Družina 413,90 €14,90 € - -
NAJVEČ21,90 €- - -
VEČ - Družina 219,90 €- - -
VEČ – Družina 317,90 €18,90 € - -
VEČ – Družina 415,90 €17,90 € - -


 
Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene na prodajnih mestih Telemacha.
Več o cenah TUKAJ.
Več o EU gostovanju: »EU GOSTOVANJE« in CENIK STORITEV V GOSTOVANJU V EU ZA AKTUALNE NAROČNIŠKE IN PREDPLAČNIŠKE PAKETE.
Več o posebnih pogojih TUKAJ.

V 30 dneh od objave obvestila o spremembah imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.


Telemach d.o.o.