Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 30.05.2022. 12:33:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov fiksnih storitev

Naročnike fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe uveljavijo v nadaljevanju opisane spremembe.

  1. Uživajte v vsebinah VOYO

Do začetka julija bomo v paketu EON Light vzpostavili možnost aktivacije videa na zahtevo VOYO za obdobje enega leta, v paketu EON Full pa za dve leti.

VOYO vam prinaša številne priljubljene oddaje, originalne serije VOYO, med katerimi so najbolj gledane Ja, Chef!, Vse punce mojga brata in Gospod profesor, predpremiere produkcije POP TV, sinhronizirane risanke, ekskluzivne športne prenose v živo, filmske uspešnice ter spletno učilnico 5KA. Aktivacija bo možna ob podaljšanju vezave za 24 mesecev do 31. 8. 2022.

Naročniki boste lahko vsebine VOYO spremljali v Video klubu na sprejemnikih EON in v aplikaciji EON, kjer že uporabljate storitev EON. Po poteku promocijskega obdobja 12 oz. 24 mesecev se vam bo storitev VOYO začela samodejno zaračunavati po takrat veljavnem ceniku. Storitev lahko odjavite kadarkoli v promocijskem obdobju.

Za naročilo paketa VOYO lahko naročniki pokličete 070 700 700 ali obiščete najbližje Telemachovo prodajno mesto, kjer boste uredili vse potrebno za naročilo storitve VOYO in podaljšanje vezave. Registracijo za ogled na ostalih napravah boste zaključili na naročniškem portalu ali v mobilni aplikaciji Telemach.

Ponudba velja tudi za naročnike, ki VOYO že doplačujete. Vsem, ki boste izbrali promocijsko ponudbo in plačujete VOYO na Telemachovi položnici, bomo storitev samodejno prenehali zaračunavati za obdobje 12 oz. 24 mesecev od dneva podaljšanja naročniškega razmerja.

Do začetka julija bomo paket EON Premium obogatili z videom na zahtevo VOYO. Naročnikom, ki imate paket VOYO naročen kot dodatni paket k paketu EON Premium, se bo s tem dnem prenehalo zaračunavanje paketa.

POMEMBNO! Če VOYO plačujete neposredno ponudniku storitve, vas prosimo, da glede odpovedi obstoječe naročnine z njim stopite v stik neposredno na številki 080 44 44 ali naslovu [email protected].

Za več informacij, kako naročiti in registrirati VOYO, obiščite povezavo tmsi.si/VOYO

  1. Prenavljamo naročniški portal, mobilno aplikacijo in spletno stran Telemach

Ker nam je zadovoljstvo naših uporabnikov na prvem mestu, pripravljamo prenovljen naročniški portal in mobilno aplikacijo Telemach, ki bosta še preglednejša ter enostavnejša za uporabo. Z novim naročniškim portalom bo na voljo poenostavljena registracija videa na zahtevo VOYO. Kmalu  prihaja tudi sodobna, prenovljena Telemachova spletna stran, na kateri boste lahko v vsakem trenutku našli vse aktualne informacije in svežo ponudbo fiksnih ter mobilnih storitev in naprav.

  1. Sprememba Splošnih pogojev 1. 7. 2022

Splošni pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach z dne 1. 10. 2020 se spremenijo tako, da se besedilu točke 6.3. doda novo alinejo, ki določa, da si Izvajalec »pridržuje pravico blokirati vrata 25 (port 25) na fiksnem internetu, v smeri od naročnika do strežnika SMTP. Naročnik lahko od Izvajalca zahteva, da odpre vrata 25 (port 25) na fiksnem internetu. Če Izvajalec zazna zlorabo ali povečano tveganje zlorabe, kot so pošiljanje zlonamernih elektronskih sporočil, SPAM, phishing, okužene datoteke ipd., bo Izvajalec blokiral vrata 25 (port 25).«

Spremenjeni Splošni pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach z datumom veljavnosti 1. 7. 2022 so na voljo na tukaj.

  1. Sprememba cen mesečne naročnine

Zaradi spremenjenih razmer na trgu bomo primorani 1. 7. 2022 spremeniti cene nekaterim fiksnim paketom, in sicer:

  • Določenim paketom enojček, dvojček, trojček in četverček za fizične uporabnike se bo cena dvignila za 0,90 EUR z DDV.
  • Televizijskim paketom Total TV Start in Extra se bo cena dvignila za 1,90 EUR z DDV.
  • Nova cena paketa EON Light za naročnike na omrežju nekdanjega ponudnika EVJ z opcijo cene 40,00 EUR bo znašala 42,90 EUR.
  • Paketu EON Premium se bo cena dvignila za 2,90 EUR z DDV.

Spremembe ne veljajo za pogodbeno določene cene in se ne spreminjajo.

Celoten seznam paketov, pri katerih se spremeni naročnina, je dostopen na tej povezavi.

Nove cenike z veljavnostjo 1. 7. 2022 najdete na spletni strani:

Cenik fiksnih storitev aktualnih paketov

Cenik fiksnih storitev in paketov, ki niso več v prodaji

Cenik Telemachovih starih paketov KTV in NET, ki niso v prodaji

Cenik Telemach Solutions

Od objave obvestila o spremembah do dne uveljavitve 1. 7. 2022 imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.

V Ljubljani, 30. maj 2022

Telemach d.o.o.