Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 26.10.2021. 22:00:00

Sprememba naročniškega paketa ŠE VEČ

Naročnike mobilnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe, s 1. 11. 2021 uveljavijo naslednje spremembe:
 

  1. Obstoječi paketi mobilnih komunikacijskih storitev se z dnem 1. 11. 2021 spremenijo tako, da se spremenijo količine prenosa podatkov v SLO tako, kot je to navedeno za vsak posamezni paket:


 

Naročniški paketKoličina prenosa podatkov SLONova količina prenosa podatkov SLOKoličina prenosa podatkov v EU/EEANova količina prenosa podatkov v EU/EEA
ŠE VEČ80 GB100 GB

 
 
Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene na prodajnih mestih Telemacha.
Več o cenah TUKAJ.
Več o posebnih pogojih TUKAJ.
V 30 dneh od objave obvestila o spremembah imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Telemach d.o.o.