Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 27.02.2018. 23:00:00

Obvestilo o spremembi Telemachovih paketov fiksnih storitev s 1. 4. 2018

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 4. 2018 uveljavijo naslednje spremembe: v mesecu aprilu bomo nekatere stare pakete fiksnih komunikacijskih storitev postopoma ukinili in jih zamenjali z novimi ter boljšimi paketi, ki ponujajo več vsebine in občutno višje internetne hitrosti.
Obstoječi paketi fiksnih komunikacijskih storitev se spremenijo tako, da se obstoječi paketi, navedeni v nadaljevanju, spremenijo v ustrezne nove pakete, kot je to navedeno za vsak posamezni paket:
TROJČKI


DVOJČKI


LASTOVKA


TOTAL


Podrobnosti sprememb najdete tukaj.
Cena in vsebina posameznega novega paketa sta navedeni v Ceniku fiksnih storitev aktualnih paketov z veljavnostjo 1.4.2018, ki je dostopen na tej povezavi in na prodajnih mestih Telemacha. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 88 ter na prodajnih mestih Telemacha, poslovnim uporabnikom pa preko osebnega skrbnika, na brezplačni telefonski številki 080 820 002 ter preko e-pošte na naslovu [email protected].
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 1. 4. 2018, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Ljubljana, 28.2.2018
Telemach d.o.o.