Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 03.10.2019. 22:00:00

Obvestilo o spremembi naročniških razmerij, ki vključujejo dostop do interneta

Naročnike mobilnih in fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev, ki vključujejo storitev dostopa do interneta, obveščamo, da se v skladu s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 54/2019), na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe uveljavijo v nadaljevanju opisane spremembe.

 • Splošni pogoji uporabe storitev družb Skupine Telemach z dne 20. 3. 2019, Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve z dne 25. 5. 2018 in Pogoji uporabe predplačniškega sistema Telemach z dne 3. 4. 2018 se spremenijo tako, da se obstoječa "Priloga 2 – Nivo zagotavljanja storitev" v celoti nadomesti s »Priloga 2 – Nivo zagotavljanja storitev« z dnem veljavnosti 6. 10. 2019, ki je dostopna tukaj  in vsebuje spremenjene Informacije o dostopu do odprtega interneta glede:

  1. minimalne, običajno razpoložljive, maksimalne in oglaševane hitrosti prenosa podatkov pri storitvah dostopa do interneta za fiksne storitve in storitve na fiksni lokaciji,

  2. metodologije izvajanja meritev,

  3. postopka uveljavljanja pravic končnih uporabnikov,

  4. pravnih sredstev, ki so na voljo naročniku v primeru neskladnosti.

 • »Priloga k naročniški pogodbi za fiksne storitve: Hitrosti dostopa do interneta - maj 2019« se v celoti nadomesti s »Priloga k naročniški pogodbi za fiksne storitve: Hitrosti dostopa do interneta - oktober 2019«, ki je dostopna tukaj. • V točko 8.3 Splošnih pogojev uporabe storitev družb Skupine Telemach z dne 20.3.2019 se doda naslednje določilo:


»V primeru, da naročnik skladno z metodologijo izvajanja meritev ugotovi bistveno stalno ali redno ponavljajoče razhajanje med pogodbeno dogovorjeno in dejansko zagotovljeno internetno hitrostjo, bo Telemach naročniku priznal pravice skladno s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov po postopku Priloge 2: Nivo zagotavljanja storitev.«
Za nove naročnike stopijo spremembe v veljavo dne 6. 10. 2019, za obstoječe pa 6. 11. 2019.
Ker so navedene spremembe naročniških razmerij potrebne zaradi uskladitve s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov, naročniki nimajo pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.
Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.
V Ljubljani, dne 6. 10. 2019
Telemach d.o.o.