Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 31.05.2022. 12:36:00

Obvestilo o spremembi splošnih pogojev

Naročnike ter predplačniške uporabnike mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 7. 2022 uveljavijo v nadaljevanju opisane spremembe.

  1. Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve z dne 1. 4. 2020 se spremenijo tako, da se besedilu točke 8. doda novo alinejo, ki določa: »Telemach si pridržuje pravico blokirati vrata 25 (port 25) na mobilnem internetu, v smeri od naročnika do SMTP strežnika.«, besedilo zadnjega stavka 13. e) člena pa se nadomesti z: »do poteka 30 dnevnega roka pa bo obvestilo o spremembi posredoval s sporočilom SMS z neposredno povezavo na spletno mesto s podrobnim besedilom sprememb.
  2. Cenik mobilnih storitev z dne 1.3.2022 se spremeni tako, da se besedilu v točki 1.5. doda nov odstavek, ki določa:

»Med gostovanjem se lahko uporabnikom za določene vrste storitev zaračuna višja cena kot doma. Te so predvsem:

  • Uporaba storitev v neprizemnih omrežjih, ki se zagotavljajo s posebnimi napravami, nameščenimi na krovu ( npr. na krovu letal ali na krovu morskih plovil, sateliti);*
  • Klici na v tujini oglaševane brezplačne telefonske številke;
  • Klici na telefonske številke z dodano vrednostjo (komercialne, premijske številke, itd.).

*Naročnik se nenamerni povezavi v neprizemna omrežja lahko izogne z blokado tovrstnega povezovanja, ki jo kasneje lahko tudi odstrani. Več informacij o tem naročnik prejme na spletni strani www.telemach.si in na brezplačni telefonski številki 070 700 710.«

Spremenjeni Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve z dnem veljavnosti 1. 7. 2022 so na voljo tukaj, Cenik mobilnih storitev pa tukaj.

Od objave obvestila o spremembah iz točke 1. tega obvestila do dne uveljavitve 1. 7. 2022, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.

V Ljubljani, dne 31. maj 2022

Telemach d.o.o.