Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 29.09.2022. 12:40:00

Obvestilo o spremembah splošnih pogojev in spremembah ugodnosti za naročnike fiksnih in mobilnih storitev

Naročnike fiksnih in mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odstavka 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 11. 2022 uveljavijo v nadaljevanju opisane spremembe, ki se nanašajo na Splošne pogoje uporabe storitev družb skupine Telemach. Splošni pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach z dne 1. 8. 2022 se spremenijo kot sledi:

1. 10. členu se doda nov odstavek 10.2., ki se glasi:

“Ločeno od morebitnih sprememb cen in drugih pogojev iz naročniške pogodbe, ki jih Telemach lahko izvede iz poslovnih razlogov in v skladu s 129. členom ZEKom-1, lahko Telemach največ enkrat letno cene elektronskih komunikacijskih storitev uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za predhodnih 12 mesecev, o čemer bo naročnike na običajen način obvestil najmanj 30 dni pred uskladitvijo. Naročnik se sklenitvijo naročniškega razmerja strinja z metodologijo usklajevanja cen, ki se izvaja v skladu s pogoji iz tega odstavka. Če je uporaba indeksacije povzročila znatno zvišanje cen, imajo naročniki – potrošniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129 členom ZEKom-1, pravico pisno odpovedati naročniško pogodbo brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, če se z uskladitvijo cen ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

 

2. Spremembe v Prilogi 2 - Nivo zagotavljanja storitev

V nadaljevanju sta prestavljeni dopolnitev in sprememba - Nivo zagotavljanja storitev (z dne 15. 6. 2022), ki je priloga Splošnih pogojev uporabe storitev družb Skupine Telemach, Splošnih pogojev poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve in Splošnih pogojev uporabe predplačniškega sistema Telemach.

 

Doda se nova točka I. a) 3.: “Z namenom razumnega upravljanja prometa lahko Telemach posameznemu končnemu uporabniku začasno omeji prenosno hitrost ali prekine zagotavljanje storitve v primeru, če končni uporabnik z uporabo storitve povzroča operativne težave pri zagotavljanju ustrezne kvalitete storitev na način, da negativno vpliva na celotno kakovost prenosa v omrežju ali onemogoča učinkovito uporabo sredstev omrežja drugim končnim uporabnikom.”

 

Sprememba točke I. b) 1.: “Telemach v fiksnem in mobilnem omejuje pasovno širino priključka oz. hitrost prenosa podatkov na hitrost, ki jo določa posamezen paket v fiksnem ali mobilnem omrežju. Hitrost prenosa podatkov v lastnem radijskem mobilnem omrežju Telemach je odvisna tudi od zunanjih dejavnikov (vrsta mobilnega terminala, frekvenčni pas in tehnologija, preko katere je mobilni terminal prijavljen v omrežje, fizične ovire mikrolokacije in oddaljenost od oddajne enote, gostota sočasnih uporabnikov na določenem področju). Omejitve hitrosti prenosa podatkov v nacionalnem gostovanju in omejitve, ki jih določa posamezen paket po porabi zakupljenih količin v mobilnem omrežju, ali drugo hitrost, ki jo v posameznem paketu določi Telemach, z zmanjšanjem hitrosti prenosa podatkov podaljša čas za nalaganje ali pošiljanje aplikacij ali vsebin, ki se prenašajo. Pretočne vsebine, ki za svoje delovanje zahtevajo določeno pasovno širino, ob čemer je ta višja od omejitve (npr. video visoke ločljivosti (HD) ali zelo visoke ločljivosti (3K, 4K) ali zvočni podatkovni tokovi visoke ločljivosti), so lahko okrnjeni ali nedelujoči, če aplikacija za predvajanje takih vsebin ne omogoča shranjevanja v predpomnilniku.”

Nove Splošne pogoje uporabe storitev družb skupine Telemach najdete tukaj.

3. Prenehanje ugodnosti za prejemanje eRačuna

Kot okoljsko ozaveščeno in v prihodnost usmerjeno podjetje v Telemachu spodbujamo digitalizacijo našega poslovanja in družbenega okolja. Zato smo s 1. oktobrom 2020 našim uporabnikom fiksnih storitev za vklop in prejemanje eRačuna ponudili popust pri mesečni naročnini v višini 1,00 EUR z DDV na mesec. Ker brezpapirno poslovanje postaja osnova delovanja družbe s 1. novembrom 2022 popust ukinjamo in verjamemo, da nam je v tem času naše naročnike uspelo dodatno spodbuditi k uporabi eRačuna, ki prinaša enostavnejši, varčnejši in okolju prijaznejši način plačevanja.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.

 1. Sprememba pogojev akcije ” Družinski popusti na pakete VEČ” ter posebne ponudbe Mesečna naročnina za naročnike Telemachovih fiksnih storitev”

   

  Za naročnike mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev se s 1. 11. 2022 spreminjajo pogoji akcijske ponudbe »Družinski popusti na pakete VEČ« ter pogoji posebne ponudbe ” Mesečna naročnina za naročnike Telemachovih fiksnih storitev”.

  Od 1.11.2022 velja popust na mesečno naročnino iz naslova akcijske ponudbe ”Družinski popusti na pakete VEČ” ali akcijske ponudbe ”Mesečna naročnina za naročnike Telemachovih fiksnih storitev” do izteka obdobja vezave naročniškega razmerja, tj. 24 mesecev.

   

  Po preteku 24 mesečne vezave se naročniku prekine zaračunavanje popusta na mesečno naročnino in se zaračuna redna cena naročniškega paketa po vsakokrat veljavnem ceniku. Za podaljšanje  ugodnosti z naslova akcijske ponudbe ”Družinski popusti na pakete VEČ” ali akcijske ponudbe ”Mesečna naročnina za naročnike Telemachovih fiksnih storitev« je potrebna nova vezava naročniškega razmerja za 24 mesecev.

  Več o novih pogojih akcije ”Družinski popusti na pakete VEČ” tukaj.

  Več o novih pogojih posebne ponudbe ”Mesečna naročnina za naročnike Telemachovih fiksnih storitev” tukaj.

  S prijaznimi pozdravi, vaš Telemach

  Spremembe ne veljajo za pogodbeno določene cene in se ne spreminjajo.

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 01.11.2022 imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.