Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 31.01.2023. 10:51:26

Sprememba seznama operaterjev v dodatnem paketu Balkan 500 MB

Obveščamo vas, da s 1. 3. 2023 s seznama operaterjev v dodatnem paketu Balkan 500 MB umikamo pogodbene operaterje MTEL (Črna Gora), Eronet in M:tel (Bosna in Hercegovina). Seznam operaterjev s posebnimi tarifami, ki stopi v veljavo 1. 3. 2023 je dostopen tukaj.

Z dodatnim paketom Balkan 500 MB lahko storitve v Črni Gori še vedno koristite pri operaterju MNEPM – ONE, v Bosni in Hercegovini pa pri operaterju BH Telekom.

Vaš Telemach

Naročniki, na katere se navedene spremembe naročniških pogojev nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino. Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami naročniških pogojev lahko naročniki pokličejo na operaterjevo brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah operaterja.