Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 13.05.2019. 22:00:00

Sprememba hitrosti v paketih EON v maju 2019

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se bodo na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe zaradi postopne nadgradnje omrežja od dne 6.5. 2019 do predvidoma 1.6. 2019 uveljavile naslednje spremembe:


Obstoječim paketom paketov trojček EON  se spremenijo hitrosti interneta  v skladu z naslednjo tabelo:PAKETOBSTOJEČA HITROSTNOVA HITROSTEON Light75/5 Mbps100/5 MbpsEON Full150 /10 Mbps250/10 MbpsEON Premium300/15 Mbps500/15 MbpsObstoječi naročniki paketov EON PREMIUM bodo lahko koristili višjo hitrost po opravljeni nadgradnji omrežja in brezplačni menjavi širokopasovne opreme na posameznem odjemnem mestu, v kolikor bo menjava zaradi doseganja prenosne hitrosti potrebna.


Internetna hitrost v paketih  EON Light, EON Full in EON Premium, kjer širokopasovni dostop z bitnim tokom zagotavlja Telekom Slovenije, je v paketu EON Light do 100, v paketu EON Full do 200 Mbps in do 300 Mbps v paketu EON Premium.


Cene paketov ostajajo nespremenjene. Cena in vsebina posameznega paketa sta navedeni v Ceniku fiksnih storitev aktualnih paketov (veljavnim od 6. 5. 2019), ki je dostopen na tej povezavi.


 Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko osebnega skrbnika, na brezplačni telefonski številki 070 700 700 ter preko e-pošte na naslovu [email protected].


Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.


Telemach d.o.o.


Ljubljana, 14.5.2019