Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 09.01.2019. 23:00:00

Sprememba hitrosti v paketih Internet BIZ.NET v februarju 2019

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 2. 2019 uveljavijo naslednje spremembe:
Obstoječim paketom samostojne storitve dostopa do interneta se spremenijo hitrosti v skladu z naslednjo tabelo:


PaketObstoječa hitrostNova hitrost
PAKET COAX INTERNET BIZ NET 200/10200/10 Mbps230/10 Mbps
PAKET COAX INTERNET BIZ NET 230/10230/10 Mbps330/15 Mbps
PAKET OPTIKA INTERNET BIZ.NET 200/200200/200 Mbps230/230 Mbps
Paket Optika Internet BIZ.NET 230/230230/230 Mbps330/330 Mbps

Cene paketov ostajajo nespremenjene. V skladu s hitrostmi so bo spremenilo tudi ime paketa. Cena in vsebina posameznega paketa sta navedeni v Ceniku Telemach Solutions z veljavnostjo 1.2.2019, ki je dostopen na tej povezavi. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko osebnega skrbnika, na brezplačni telefonski številki 070 700 700 ter preko e-pošte na naslovu [email protected].
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 1. 2. 2019, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Ljubljana, 10.1.2019
Telemach d.o.o.