Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 30.08.2020. 22:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov fiksnih storitev

Obvestilo o spremembah naročniških paketov fiksnih storitev
Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe uveljavijo naslednje spremembe:

  1. ZVIŠUJEMO HITROSTI INTERNETA


Paketi EON, paketi NET in poslovni paketi Biznis že v mesecu septembru prinašajo občutno višje internetne hitrosti, saj bomo povišali hitrosti prenosa podatkov od in do uporabnika (upload in download).
Paketi za fizične uporabnike:


PAKETHITROST PRENOSA PODATKOV
OBSTOJEČANOVA
EON Lightdo 100/5 Mbpsdo 150/15 Mbps
EON Fulldo 250/10 Mbpsdo 300/30 Mbps
EON Premiumdo 500/15 Mbpsdo 600/60 Mbps
NET Lightdo 150/10 Mbps do 150/15 Mbps
NET Fulldo 500/15 Mbpsdo 500/50 Mbps
NET Premiumdo 1000/50 Mbpsdo 1000/100 Mbps
1Gbps GIGA paketdo 1000/50 Mbpsdo 1000/100 Mbps

Paketi za poslovne uporabnike:

PAKETHITROST PRENOSA PODATKOV
OBSTOJEČANOVA
Biznis 1do 150/8 Mbpsdo 200/15 Mbps
Biznis 2do 350/10 Mbpsdo 400/30 Mbps
Biznis 3do 600/15 Mbpsdo 700 /60 Mbps
BIZ NET Gigado 1000/50 Mbpsdo 1000/100 Mbps
Biz DUO Gigado 1000/50 Mbpsdo 1000/100 Mbps
Hitrejši BizNet do 1 GBdo 1000/50 Mbpsdo 1000/100 Mbps


  1. ZNIŽANJE MESEČNE NAROČNINE S PREHODOM NA E-RAČUN


S 1. oktobrom 2020 uvajamo novo ugodnost za naročnike določenih paketov fiksnih storitev Telemacha, in sicer na način, da boste tisti, ki uporabljate e-Račun, prejeli nižjo mesečno naročnino za 1 EUR z DDV.
Kdo je deležen ugodnosti?
Ugodnost se nanaša na naročnike določenih paketov fiksnih storitev, ki račune namesto v papirnati obliki prejemajo na e-naslov, v spletno banko, v aplikacijo mBills ali v portal Moj Telemach. Ugodnost ne velja za proračunske uporabnike, ki za prejem e-računa uporabljajo portal UJP.
Vklop e-Računa je hiter in enostaven, uredite pa ga lahko kar iz udobja svojega doma. Vse možne načine za vklop e-Računa si oglejte na naslovu https://telemach.si//eRacun.
Celoten seznam paketov, pri katerih velja ugodnost za e-Račun, je dostopen na povezavi. Vsem, ki že imate e-Račun in ste uporabniki paketa iz seznama, bo ugodnost samodejno upoštevana pri računu za mesec oktober 2020, ki ga boste prejeli novembra.

  1. SPREMEMBA CEN MESEČNE NAROČNINE


S 1. oktobrom 2020 se bo spremenila cena nekaterim fiksnim paketom in sicer :

  • Določenim paketom enojček, dvojček, trojček in četverček za fizične uporabnike se bo cena dvignila za 1,00 EUR z DDV.

  • Televizijskim paketom Total TV se bo cena dvignila za 1,50 EUR z DDV

  • Nekaterim paketom, namenjenim poslovnim uporabnikom, se bo cena dvignila za 1,00 EUR brez DDV. Cene se ne spremeni paketom iz aktualne ponudbe Biznis 1, Biznis 2 in Biznis3, servisnim storitvam in pogodbeno določenim paketom.


Celoten seznam paketov, pri katerih se spremeni naročnina je dostopen na povezavi.
Nove cenike z veljavnostjo 1.10.2020 najdete na spletni strani:
Cenik storitev Total TRIO LTE
Cenik fiksnih storitev aktualnih paketov
Cenik Telemach Solutions
Cenik Telemach Solutions-niso v prodaji
Cenik fiksnih storitev in paketov, ki niso več v prodaji
Cenik Telemachovih starih paketov KTV in NET, ki niso v prodaji

  1. MIROVANJE PRIKLJUČKA


V Ceniku fiksnih storitev aktualnih paketov z dne 2. 6. 2020 s 1. 10. 2020 ukinjamo postavki »Začasna izključitev na željo naročnika« in »Ponovna vključitev na željo naročnika« ter ju nadomeščamo s postavko »Mirovanje priključka«, katere mesečna cena znaša 19,90 EUR z DDV, ter spreminjamo dodatne pogoje za vklop mirovanja priključka. Spremenjeni Cenik fiksnih storitev aktualnih paketov z dne 1. 10. 2020 je dostopen na povezavi.
Splošne pogoje uporabe storitev družb skupine Telemach z dne 1. 4. 2020 spreminjamo tako, da se besedilo točke 11.2. nadomesti z: »Naročnik lahko zahteva začasno mirovanje naročniškega razmerja, vendar največ enkrat letno za največ šest (6) mesecev v koledarskem letu. Naročniško razmerje v tem obdobju miruje. Zamrznitve ni mogoče zahtevati pred potekom šest (6) mesecev od dne sklenitve pogodbe za naročniško razmerje, za katerega je podana zahteva za mirovanje. Stroški mirovanja, dodatni pogoji in omejitve so določeni v Ceniku. O zahtevi po začasnem odklopu in priklopu je naročnik dolžan pisno obvestiti izvajalca najmanj štirinajst (14) dni pred odklopom/priklopom. Pred vklopom mirovanja je naročnik dolžan poravnati vse obveznosti do Telemacha.«
Spremenjeni Splošni pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach z dne 1. 10. 2020 so na voljo na povezavi.
Za vse informacije smo vam z veseljem na voljo tudi na telefonski številki 070 700 700 in 080 820 002 za poslovne uporabnike, v spletnem klepetu ali na naših prodajnih mestih.
Vaš Telemach.
Ljubljana, 31.8.2020

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 1. 10. 2020 imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.