Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 29.11.2020. 23:00:00

Sprememba seznama operaterjev s posebnimi tarifami za naročniške pakete in dodatne naročniške pakete

Obveščamo vas, da 1. 1. 2021 s seznama operaterjev s posebnimi tarifami za dodatni naročniški paket BALKAN 500 umikamo pogodbenega operaterja VIP DOO, A1 (Makedonija) in Vip mobile d.o.o. (Srbija).
Seznam operaterjev s posebnimi tarifami, ki stopi v veljavo 1. 1. 2021, je dostopen tukaj https://bit.ly/3fOveXr.
V 30 dneh od objave obvestila o spremembah imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Lep pozdrav,
Telemach