Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 28.04.2021. 22:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov fiksnih storitev

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev, ki so bili do nedavnega naročniki storitev nekdanjega EVJ Elektroprom d.o.o. obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 01.06.2021 uveljavijo naslednje spremembe:

  1. V veljavo stopi Cenik fiksnih storitev aktualnih paketov, ki je za preostale naročnike veljaven že od 9. 3. 2021. V skladu z njim se med drugim prilagodi cena mesečnih naročnin paketov trojček, dvojček ter enojček s televizijo ali internetom, ki bo od 1. 6. 2021 dalje višja za 1,00 EUR. Cenik je dostopen na tej povezavi ter na prodajih mestih Telemacha.

  2. Naročnikom paketa EON Light, ki za paket trenutno plačujejo 38,00 EUR mesečno, se mesečna naročnina, v nasprotju s Cenikom iz prejšnje točke, spremeni na 40,00 EUR mesečno.


Za vse informacije smo vam z veseljem na voljo tudi na telefonski številki 070 700 700, v spletnem klepetu ali na naših prodajnih mestih.
Vaš Telemach.
Ljubljana, 29.4.2021

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 01. 06. 2021 imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.