Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 29.01.2020. 23:00:00

Obvestilo o spremembi naročniških paketov

Obvestilo o spremembi naročniških paketov


Naročnike mobilnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 1. 3. 2020 uveljavijo naslednje spremembe:


1. Obstoječi paketi mobilnih komunikacijskih storitev se spremenijo tako, da se spremenijo količine prenosa podatkov v EU/EEA tako, kot je to navedeno za vsak posamezni paket: Naročniški in dodatni paketKoličina prenosa podatkov v EU/EEANova količina prenosa podatkov v EU/EEAKoličina prenosa podatkov SLONova količina prenosa podatkov SLOVEČ3.6 GB4.2 GB2 GB3 GBDodatni paket VEČ IMAM1.9 GB1.9 GB 13 GB27 GB2. Zaradi spremenjenih razmer na trgu s 1. 3. 2020 spreminjamo cene paketov mobilnih storitev. Cena paketa Več se bo zvišala za 1,40 EUR z DDV na mesec. Tudi vse kombinacije cen ponudbe Držunski popusti na paket VEČ se zvišajo za 1,40 EUR z DDV na mesec. Zaradi spremembe cene naročniškega paketa VEČ se poveča tudi cena ponudbe VEČ IMAM, in sicer znaša nova cena ponudbe VEČ IMAM 12,90 EUR z DDV.Naročniški paketCena mesečne naročnineNova cena mesečne naročnineCena mesečne naročnine za uporabnike Telemachovih fiksnih storitevNova cena mesečne naročnine za uporabnike Telemachovih fiksnih storitevVEČ7.50 €8.90 €6.00 €7.40 €VEČ - Družina 26.00 €7.40 €//VEČ – Družina 35.50 €6.90 €//VEČ – Družina 45.00 €6.40 €//
Posebna ponudbaCena mesečne naročnineNova cena mesečne naročnineCena mesečne naročnine za uporabnike Telemachovih fiksnih storitevNova cena mesečne naročnine za uporabnike Telemachovih fiksnih storitevVEČ IMAM11,50 €12,90 €10,00 €11,40 €Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene na prodajnih mestih Telemacha.


Več o cenah TUKAJ.


Več o EU gostovanju TUKAJ in TUKAJ.


Več o posebnih pogojih Družinska ponudba TUKAJ.


V 30 dneh od objave obvestila o spremembah imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.


Telemach d.o.o.