Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 30.11.2023. 14:53:48

Obvestilo o spremembi reguliranih količin prenosa podatkov

Skladno z Uredbo EU št. 2022/612 se 1. 1. 2024 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov, in sicer se bo cena za 1 GB znižala z 1,80 EUR brez DDV na 1,55 EUR brez DDV. S tem se poviša meja pravične rabe pri nekaterih tarifah z odprtim prenosom podatkov, kar pomeni, da se pri omenjenih tarifah poveča vključena količina prenosa podatkov, ki je na voljo v EU gostovanju.

Maloprodajni pribitki za podatkovni prenos, ki preseže politiko poštene uporabe, se bodo do porabe vseh zakupljenih količin od 1. 1. 2024 dalje obračunavali po nižji ceni 1,89 EUR/GB (trenutno 2,20 EUR/GB). Zneski vključujejo DDV.

Seznam dodatnih mobilnih zakupov, pri katerih se bo 1. 1. 2024 brez dodatnih stroškov povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife, lahko najdete v tabeli, kjer so navedene obstoječe in nove količine. Cenik mobilnih storitev z dnem veljavnosti 1. 1. 2024 pa najdete tukaj.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličete 070 700 700, pošljete elektronsko sporočilo na [email protected] ali obiščete Telemachova prodajna mesta.

Spremembe pogodbenih pogojev začnejo veljati dne 1. 1. 2024. Skladno z drugim odstavkom 192. člena ZEKom-2 naročniki nimajo pravice odstopa od pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, saj gre za spremembe, ki i) so izključno v korist končnega uporabnika ali ii) so zgolj administrativne narave in nimajo negativnih posledic za končnega uporabnika ali iii) so potrebne zaradi uskladitve z ZEKom-2 oz. na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, drugimi predpisi in predpisi EU, ki se uporabljajo neposredno. Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.