Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 14.02.2022. 23:00:00

Obvestilo o spremembi naročniških paketov VEČ

Naročnike mobilnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 15. 2. 2022 uveljavijo naslednje spremembe:

  1. Obstoječi paketi mobilnih komunikacijskih storitev se z dnem 15. 2. 2022 spremenijo tako, da se spremenijo količine prenosa podatkov v SLO tako, kot je to navedeno za vsak posamezni paket:


 

Naročniški paketKoličina prenosa podatkov SLONova količina prenosa podatkov SLOHitrost prenosa podatkov
VEČ5 GB10 GBdo 150 Mbps
ŠE VEČ100 GBNEOMEJENOdo 350 Mbps
NAJVEČNEOMEJENONEOMEJENOdo 1 Gbps

Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne uporabe in med drugim po porabi v paket vključenega prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti v paketu VEČ na največ 64 kbps. V paketu Največ se ukine omejitev hitrosti prenosa podatkov po porabi 100 GB na največ 1 Mbps/256 kbps.
Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene na prodajnih mestih Telemacha.
Več o cenah TUKAJ.
Več o posebnih pogojih TUKAJ.

V 30 dneh od objave obvestila o spremembah imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.


Telemach d.o.o.