Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 29.02.2020. 23:00:00

Obvestilo naročnikom paketov D3i optika MIX in D3i OŠO MIX

OBVESTILO NAROČNIKOM PAKETOV D3i OPTIKA MIX in D3i OŠO MIX O PRENEHANJU PODPORE ZA SPREJEMNIK ALBIS , SPREMEMBAH NAROČNIŠKIH PAKETOV IN BREZPLAČNI MENJAVI OPREME


V Telemachu nenehno nadgrajujemo svoje storitve, bogatimo programsko shemo in izboljšujemo svoje pakete.


Poleg tega stalno sledimo novim tehnološkim trendom, zato zaradi zastarelosti opreme 1. aprila 2020 ukinjamo delovanje in podporo za sprejemnik Albis, kar pomeni, da od tega datuma dalje sprejemnik ne bo več deloval in spremljanje storitve televizije s tem sprejemnikom ne bo več možno. Da boste lahko še naprej spremljali storitve televizije, bomo vaš obstoječi paket D3i OPTIKA MIX ali D3i OŠO MIX nadgradili v paket EON iz naše aktualne ponudbe fiksnih storitev in vam sprejemnik Albis brezplačno zamenjali za  napredni sprejemnik EON Smart Box, ki se ponaša z naprednejšo tehnologijo in odlično uporabniško izkušnjo.


Naročnike paketov fiksnih storitev D3i OPTIKA MIX in D3i OŠO MIX na podlagi določil drugega odstavka 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe obveščamo, da z dnem 1.4.2020 stopijo v veljavo v nadaljevanju opisane spremembe.


Obstoječi naročniški paketi fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev D3i OPTIKA MIX inD3i OŠO MIXse spremenijo tako, da se nadomestijo z novimi naročniškimi paketi EON, kot to za vsak posamezni paket izhaja iz spodnjih preglednic.


    1. D3i OPTIKA MIX PAKETI

    1. D3i OŠO MIX PAKETI

  1. D3i OŠO MIX PAKETI na območju optike OŠO Tritel  (Gorenja vas-Poljane, Železniki, Semič, Dolenjske toplice, Vitanje, Velike Lašče, Loški Potok).

Navedene spremembe ne vplivajo na obstoječe naročene dodatne pakete (kot na primer paket HBO, PINK, ...).


Vsebina naročniških paketov EON je opredeljena v Ceniku fiksnih storitev aktualnih paketov z veljavnostjo 1. 3. 2020. Za naročniške pakete EON veljajo Posebni pogoji paketov EON. Pogodbene hitrosti dostopa do interneta v naročniških paketih EON so navedene tukaj.


Za popolno koriščenje novih paketov je potrebna menjava opreme (sprejemnika Albis za sprejemnik EON Smart Box). Menjavo zagotovi Telemach in je za naročnike brezplačna.


Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 070 700 700, na [email protected] ter na prodajnih mestih Telemacha, kjer bomo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja.


Telemach d.o.o.


Ljubljana, 1.03.2020


Od objave obvestila o spremembah do uveljavitve dne 1. 4. 2020 imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.