Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 18.07.2018. 22:00:00

Obvestilo o uvedbi administrativnega stroška

Naročnike mobilnih in fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe, s 17. 08. 2018 uveljavi naslednja sprememba v Ceniku mobilnih storitev, Ceniku fiksnih storitev in Ceniku fiksnih storitev za poslovne uporabnike:
Uvedba administrativnega stroška

Administrativni strošekCena z DDV
Plačilo računa na blagajni*0,50 EUR

*Ne velja za naročnike, ki imajo vklopljen e-račun.
S spremembami cen mobilnih in fiksnih administrativnih stroškov se lahko seznanite na spletni strani www.telemach.si, v Cenikih, ki so dostopni na spletnih povezavah: Cenik fiksnih storitev aktualnih paketov, Cenik Telemach Solutions, Cenik storitev mobilne telefonije, vseh poslovalnicah Telemacha in pooblaščenih posrednikov ter na brezplačni telefonski številki 070 700 700. Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na brezplačni telefonski številki 070 700 700 ter na prodajnih mestih Telemacha.
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Telemach d.o.o.