Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 02.02.2020. 23:00:00

Sprememba hitrosti v paketih SILVER2 in GOLD TROJKA v februarju 2020

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se bodo na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe zaradi postopne nadgradnje omrežja od dne 3. 2. 2020 do predvidoma 29. 2. 2020 uveljavile naslednje spremembe:
Obstoječim paketom paketov trojček SILVER2 in GOLD TROJKA se spremenijo hitrosti interneta v skladu z naslednjo tabelo:
PAKETOBSTOJEČA HITROSTNOVA HITROST
Paket Trojček SILVER2do 50/1 Mbpsdo 70/1 Mbps
Paket GPON Trojček SILVER2do 50/40 Mbpsdo 70/40 Mbps
Paket Optika Trojček SILVER2do 50/40 Mbpsdo 70/40 Mbps
Paket GPON OŠO Trojček SILVER2do 50/40 Mbpsdo 70/40 Mbps
Paket FTTH OŠO Trojček SILVER2do 50/40 Mbpsdo 70/40 Mbps
Paket GPON TS Trojček SILVER2do 50/40 Mbpsdo 70/40 Mbps
Paket Trojček GOLD TROJKAdo 100/3 Mbpsdo 120/3 Mbps
Paket GPON Trojček GOLD TROJKAdo 100/70 Mbpsdo 120/70 Mbps
Paket OPTIKA Trojček GOLD TROJKAdo 100/70 Mbpsdo 120/70 Mbps
Paket GPON OŠO Trojček GOLD TROJKAdo 100/70 Mbpsdo 120/70 Mbps
Paket FTTH OŠO Trojček GOLD TROJKAdo 100/70 Mbpsdo 120/70 Mbps
Paket GPON TS Trojček GOLD TROJKAdo 100/70 Mbpsdo 120/70 Mbps

Tabelo sprememb hitrosti si lahko prenesete tudi na tej povezavi.
Cene paketov ostajajo nespremenjene. Cena in vsebina posameznega paketa sta navedeni v Ceniku fiksnih storitev in paketov, ki niso več v prodaji (veljavno od 1. 2. 2019), ki je dostopen na tej povezavi.
Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 070 700 700, pišite na [email protected] ali obiščite najbližjo poslovalnico.

V 30 dneh od objave obvestila o spremembah in v 30 dneh od same spremembe imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.


Telemach d.o.o.
Ljubljana, 3. 2. 2020