Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 29.09.2022. 08:32:00

Obvestilo o spremembi pogojev akcije »Družinski popusti na pakete VEČ« ter posebne ponudbe »Mesečna naročnina za naročnike Telemachovih fiksnih storitev«

Naročnike mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da se s 1. 11. 2022 spreminjajo pogoji akcijske ponudbe »Družinski popusti na pakete VEČ« ter pogoji posebne ponudbe »Mesečna naročnina za naročnike Telemachovih fiksnih storitev«.
Od 1.11.2022 velja popust na mesečno naročnino iz naslova akcijske ponudbe »Družinski popusti na pakete VEČ« ali akcijske ponudbe »Mesečna naročnina za naročnike Telemachovih fiksnih storitev« do izteka obdobja vezave naročniškega razmerja, tj. 24 mesecev. 

Po preteku 24 mesečne vezave se naročniku prekine zaračunavanje popusta na mesečno naročnino in se zaračuna redna cena naročniškega paketa po vsakokrat veljavnem ceniku. Za podaljšanje  ugodnost iz naslova akcijske ponudbe »Družinski popusti na pakete VEČ« ali akcijske ponudbe »Mesečna naročnina za naročnike Telemachovih fiksnih storitev« je potrebna nova vezava naročniškega razmerja za 24 mesecev. 
Več o novih pogojih akcije »Družinski popusti na pakete VEČ«.

Več o novih pogojih posebne ponudbe »Mesečna naročnina za naročnike Telemachovih fiksnih storitev«.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

V Ljubljani, dne 29. 9. 2022

Telemach d. o. o.