Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 26.12.2017. 23:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe 1. 2. 2018 uveljavijo naslednje spremembe:
1. Obstoječi paketi fiksnih komunikacijskih storitev se spremenijo tako, da se obstoječi paketi, navedeni v nadaljevanju, spremenijo v ustrezne nove pakete, kot je to navedeno za vsak posamezni paket:


Podrobnosti sprememb najdete na tej povezavi.
2. Februarja bomo postopoma nadgradili pakete z višjimi hitrosti interneta v naslednjih paketih:3. Februarja bomo določene pakete obogatili z dodatnimi paketi:


4. Zaradi popolne digitalizacije svoje ponudbe nadaljujemo z zmanjševanjem števila programov v analogni programski shemi. Izbrane programe analogne sheme bo poslej lahko spremljati le še v digitalni programski shemi, nekaterim programom pa se bodo spremenila programska mesta. Ob tem svetujemo, da ponovni zagon iskanja programov. Istočasno premeščamo radijske programe, ki jih je bilo mogoče poslušati prek analognega signala FM, v digitalno shemo. Največji nabor nacionalnih, komercialnih, lokalnih, tujih ter tematskih radijskih programov bo še naprej mogoče spremljali v digitalni shemi. Nove analogne programske sheme najdete na tej povezavi.
5. Sprememba digitalnih programskih shem (D3, D3i, Lastovka in Total TV). Pred kratkim smo v določene programske sheme dodali programe: Planet 2, Planet Plus v standardni in visoki ločljivosti, Epic Drama HD, sinhronizirani otroški program Pikaboo ter Prva World in Prva Kick v paket Balkan oz. Total TV. Zaradi izteka programske pogodbe programi CBS Reality, AMC, MINIMAX, JIM JAM, SUNDANCE in Extreme sports ne bodo več vidni.
6. Zaradi spremenjenih razmer na trgu in višjih programskih stroškov nekaterih televizijskih programov s 1. 2. 2018 spreminjamo cene določenih paketov širokopasovnih storitev.
Sprememba cene za 1,00 EUR z DDV velja za naslednje pakete:
Paket GPON Trojček GOLD TROJKA, Paket Trojček GOLD TROJKA, Paket Optika Trojček GOLD TROJKA, Paket GPON TS Trojček GOLD TROJKA, Paket GPON OŠO Trojček GOLD TROJKA, Paket GPON Trojček GOLD EXTRA, Paket Trojček GOLD TROJKA EXTRA, Paket Optika Trojček GOLD TROJKA EXTRA, Paket GPON Trojček GOLD TROJKA EXTRA, Paket Optika Trojček GOLD EXTRA, Paket GPON TS Trojček GOLD TROJKA EXTRA, Paket GPON TS Trojček GOLD EXTRA, Paket GPON OŠO Trojček GOLD EXTRA, Paket Trojček GOLD TROJKA PREMIUM, Paket GPON Trojček GOLD PREMIUM, Paket Optika Trojček GOLD TROJKA PREMIUM, Paket Optika Trojček GOLD PREMIUM, Paket GPON Trojček GOLD TROJKA PREMIUM, Paket GPON OŠO Trojček GOLD PREMIUM, Paket Optika TS Trojček GOLD TROJKA PREMIUM, Paket Dvojček INT M, Paket Dvojček INT M+, Paket Dvojček INT S, Paket Dvojček INT S+, Paket Dvojček Osnovni, Paket Dvojček PREMIUM s Tel, Paket Dvojček Razširjeni, Paket Dvojček Superbabi, Paket Dvojček Superbabi 1, Paket Dvojček Superbabi 2, Paket Dvojček Superbabi ET, Paket Dvojček Začetni, Paket GPON Dvojček Osnovni, Paket GPON Dvojček Razširjeni, Paket GPON Dvojček Superbabi 2, Paket GPON Dvojček Superbabi2, Paket GPON Dvojček Začetni, Paket Lastovka Trojček GOLD, Paket Lastovka Trojček GOLD EXTRA, Paket Lastovka Trojček GOLD PREMIUM, Paket Lastovka Trojček GOLD TITANIUM, Paket Lastovka Trojček II L+, Paket Lastovka Trojček II M, Paket Lastovka Trojček II M+, Paket Lastovka Trojček II S, Paket Lastovka Trojček II S+, Paket Lastovka Trojček SILVER, Paket Lastovka Trojček Superbabi, Paket Optika Dvojček Osnovni, Paket Optika Dvojček Razširjeni, Paket Optika Dvojček Superbabi, Paket Optika Dvojček Superbabi 1, Paket Optika Dvojček Superbabi 2, Paket Optika Dvojček Superbabi1, Paket Optika Dvojček Začetni.
Sprememba cene za 2,00 EUR z DDV velja za naslednje pakete:
Paket Trojček SILVER 2, Paket GPON Trojček SILVER2, Paket Optika Trojček SILVER2, Paket GPON OŠO Trojček SILVER2, Paket GPON TS Trojček SILVER2, Paket Trojček Superbabi, Paket 4MIX Superbabi 2, Paket Trojček Superbabi 2, Paket GPON Trojček Superbabi 2, Paket GPON Trojček Superbabi, Paket Optika 4MIX Superbabi2, Paket Optika Trojček Superbabi, Paket Optika Trojček Superbabi 2, Paket D3i OŠO Trojček MIX S, Paket Trojček MIX S ET.
Cene preostalih rezidenčnih paketov ostanejo nespremenjene.
Sprememba cene za 1,00 EUR brez DDV velja za naslednje poslovne pakete:
Paket Trojček WIFI ČAKALNICA, Paket Trojček BIZ SMART XL 2, Paket GPON Trojček WIFI BAR 1, Paket Trojček WIFI BAR, Paket Trojček BIZ SMART L 2, Paket Trojček BIZ SMART XXL, Paket Trojček BIZ SMART M 2, Paket GPON Trojček BIZ SMART L 2, Paket Trojček Poslovni MIX S, Paket GPON Trojček BIZ SMART XL 2, Paket Optika Trojček WIFI BAR, Paket Lastovka Trojček WIFI BAR, Paket GPON Trojček WIFI BAR, Paket Optika Trojček BIZ SMART L 2, Paket Optika Trojček WIFI ČAKALNICA, Paket GPON Trojček WIFI BAR 2, Paket Trojček WIFI BAR 1, Paket Trojček Poslovni MIX L, Paket OŠO Trojček WIFI BAR, Paket Trojček WIFI BAR 2, Paket Optika Trojček BIZ SMART M 2, Paket Totalni Trojček WIFI BAR, Paket poslovni trojček, Paket Trojček WIFI ČAKALNICA 1, Paket Trojček WIFI ČAKALNICA 2, Paket Optika Trojček WIFI ČAKALNICA 2, Paket Optika Trojček BIZ SMART XL 2, Paket ADSL Trojček WIFI BAR, Paket Trojček Poslovni MIX M, Paket D3i Optika Trojček WIFI BAR, Paket GPON Trojček WIFI ČAKALNICA, Paket OŠO Trojček WIFI ČAKALNICA, Paket Lastovka Trojček WIFI ČAKALNICA, Paket GPON Trojček BIZ SMART M 2, Paket Optika Trojček WIFI BAR 1, Paket ADSL Trojček WIFI ČAKALNICA, Paket ADSL Dvojček WIFI BAR, Paket poslovni dvojček, Paket DSL Dvojček WIFI ČAKALNICA, Paket Trojček BIZ SMART S 2, Paket GPON Trojček BIZ SMART S 2, Paket Optika Trojček BIZ SMART S 2
Nove cene paketov so objavljene tudi v cenikih:

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 88 ter na prodajnih mestih Telemacha, poslovnim uporabnikom pa preko osebnega skrbnika, na brezplačni telefonski številki 080 820 002 ter preko e-pošte na naslovu [email protected].
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 1.2.2018, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Telemach d.o.o.