Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 16.05.2018. 22:00:00

Obvestilo o spremembah cen administrativnih stroškov

Naročnike mobilnih in fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 15. 06. 2018, uveljavijo naslednje spremembe:

I. V Ceniku mobilnih storitev:

a) Ukinitev administrativnega stroška: »Ponovni vklop (po izklopu zaradi neplačevanja obveznosti) v višini 24,90 EUR z DDV«,
b) Uvedba administrativnega stroška: Blokada storitev zaradi neplačevanja v višini 10,00 EUR z DDV,
c) Sprememba cene administrativnega stroška Prekinitev naročniškega razmerja:
d) Preimenovanje naziva administrativnega stroška iz naziva »Dokončni izklop (zaradi neplačevanja obveznosti)« v naziv »Izklop storitev zaradi neplačevanja«.
Administrativni strošekStara cenaNova cena
Prekinitev naročniškega razmerja11,90 EUR z DDV10,00 EUR z DDVII. V Ceniku fiksnih storitev:

a) Uvedba administrativnega stroška:
• Blokada storitev zaradi neplačevanja v višini 10,00 EUR z DDV
• Prekinitev naročniškega razmerja v višini 10,00 EUR z DDV
b) Ukinitev administrativnega stroška: »Ponovni vklop neplačnika v višini 30,00 EUR z DDV«.

III. V Ceniku fiksnih storitev za poslovne uporabnike:

a) Uvedba administrativnega stroška:
• Blokada storitev zaradi neplačevanja v višini 10,00 EUR z DDV
• Prekinitev naročniškega razmerja v višini 10,00 EUR z DDV
b) Ukinitev administrativnega stroška: »Ponovni vklop neplačnika v višini 30,00 EUR z DDV«.
S spremembami cen mobilnih in fiksnih administrativnih stroškov se lahko seznanite na spletni strani www.telemach.si, v Cenikih, ki so dostopni na spletnih povezavah: https://telemach.si//Binary/12147/Cenik-Mobilna-Krovni-15-6-2018-NET.PDF, https://telemach.si//Binary/12146/Cenik-fiksnih-storitev-B2B-6-2018-aktualni-paketi.pdf, https://telemach.si//Binary/12145/Cenik-fiksnih-storitev-6-2018-aktualni-paketi.pdf, vseh poslovalnicah Telemacha in pooblaščenih posrednikov ter na brezplačni telefonski številki 080 22 88. Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 88 ter na prodajnih mestih Telemacha.
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Telemach d.o.o.