Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 28.10.2019. 23:00:00

Obvestilo o spremembi splošnih pogojev

Naročnike mobilnih in fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 30.11. 2019 uveljavijo v nadaljevanju opisane spremembe.


  • Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve (SPPm) z dne 6. 10. 2019 se spremenijo tako, da se doda točka š) 7. člena SPPm, ki se dodana v celoti glasi:

»Telemach račune izdaja v elektronski obliki naročnikom, ki jih o prejemanju računa v taki obliki vnaprej obvesti. Naročniki, ki ne soglašajo s prejemanjem računov v elektronski obliki in želijo prejemati račune v papirni obliki, o tem obvestijo Telemach. Telemach si pridržuje pravico posamezen račun posredovati v papirni obliki, če tehnični pogoji onemogočajo posredovanje računa po elektronski poti.«


  • Splošni pogoji uporabe storitev družb Skupine Telemach (SPU) z dne 6. 10. 2019 se spremenijo tako, da se doda točka 9.4. SPU, ki se dodana v celoti glasi:

»Telemach račune izdaja v elektronski obliki naročnikom, ki jih o prejemanju računa v taki obliki vnaprej obvesti. Naročniki, ki ne soglašajo s prejemanjem računov v elektronski obliki in želijo prejemati račune v papirni obliki, o tem obvestijo Telemach. Telemach si pridržuje pravico posamezen račun posredovati v papirni obliki, če tehnični pogoji onemogočajo posredovanje računa po elektronski poti.«


Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.


Od objave obvestila o spremembah do dne 30.11.2019, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.


V Ljubljani, dne 25. 10. 2019


Telemach d.o.o.