Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 24.03.2019. 23:00:00

Obvestilo o spremembi analogne sheme na območju Maribora

Obveščamo vas, da bo v torek, 26. marca 2019, v dopoldanskem času prišlo do spremembe analogne programske sheme za uporabnike na območju Maribora. Uporabniki analogne programske sheme boste v torek nekatere televizijske programe našli na drugačnih programskih mestih kot doslej. Uporabniki boste še naprej videli vse programe z izjemo programov TV3, KINO in Veseljak TV. Programi, ki jih ne bo več v vaši analogni shemi, so vključeni v začetni paket digitalne programske sheme. Vsi, ki še vedno spremljate televizijo prek analognega signala, boste morali za nadaljnji ogled programov, ki bodo ostali v analogni shemi, v skladu z navodili za vaš televizor morda zagnati ponovno iskanje programov. Priporočamo, da si programe nastavite po želenem vrstnem redu. Do spremembe bo prišlo zaradi menjave in sprostitve frekvenc. Novo analogno shemo si lahko ogledate tukaj.
Hvala za razumevanje,
Telemach

V 30 dneh od objave obvestila o spremembah imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.