Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 20.05.2015. 22:00:00

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družb v skupini Telemach (Telemach d.o.o., Telemach Rotovž d.d., Telemach Tabor d.d., Telemach Tezno d.d., Telemach Pobrežje d.d. in Elektro Turnšek d.o.o. - v nadaljevanju Telemach ali izvajalec), ki so v veljavo stopili 21. 5. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), se spremenijo tako, da:

- se člen 9.2 Splošnih pogojev v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:

Naročnina za izbrane storitve se obračunava mesečno in za cel mesec. V primeru vklopa storitev na katerikoli dan, ki ni prvi dan v mesecu, ali izklopa storitev na katerikoli dan, ki ni zadnji dan v mesecu, se naročniku obračuna proporcionalni del mesečne naročnine za obdobje, v katerem je bila storitev aktivna.

Naročnik je dolžan poravnati vse izvajalčeve stroške postopka opominjanja in stroške vseh izvajalčevih dejanj, ki jih v času po zapadlosti obveznosti naročnika izvede zaradi neizpolnitve obveznosti naročnika oziroma zaradi uveljavljanja svoje pravice do poplačila terjatev do naročnika.

- se člen 8.3 razdelka "DIGITALNA TELEFONIJA" Splošnih pogojev v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:

Naročnina se plačuje v enakih časovnih presledkih, praviloma od prvega do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. V primeru vklopa storitev na katerikoli dan, ki ni prvi dan v mesecu, ali izklopa storitev na katerikoli dan, ki ni zadnji dan v mesecu, se naročniku obračuna proporcionalni del mesečne naročnine za obdobje, v katerem je bila storitev aktivna. Naročnina se obračuna v skladu s cenikom storitev izvajalca. Naročnina za storitev digitalne telefonije se zaračunava tudi za (vmesno) obdobje, v katerem naročnik ne uporablja storitev izvajalca ali pa jih uporablja v omejenem obsegu (ne glede na razlog za to neuporabo oziroma omejeno uporabo storitev).

Ta sprememba Splošnih pogojev je objavljena 21. 5. 2015 in za nove naročnike stopi v veljavo z dnem objave, za obstoječe naročnike pa 21. 6. 2015.

Naročniki omenjenih programskih paketov, katerih pogoji se s 21. 5. 2015 spremenijo, ki s spremembami ne soglašajo, lahko do vključno 21. 6. 2015 odstopijo od naročniške pogodbe, in sicer s pisno izjavo, ki jo pošljejo na naslov Telemach, širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana ali jo oddajo v Telemachovih poslovalnicah. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnika ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnika. Naročniki, ki so na račun vezave za daljše časovno obdobje kupili ali najeli opremo po subvencionirani ceni, lahko v 30. dneh prekinejo naročniško razmerje in poravnajo pogodbene obveznosti za nakup ali najem subvencionirane opreme ali od naročniške pogodbe odstopijo, ne da bi jim bili zaračunani stroški predčasne prekinitve naročniškega razmerja, pod pogojem, da hkrati odstopijo od aneksa k pogodbi za nakup opreme po subvencionirani ceni in/ali aneksa za najem opreme obenem pa takoj poravnajo celotno kupnino oziroma najemnino za celotno obdobja najema opreme