Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 22.07.2022. 13:44:00

Obvestilo o spremembi mesečnega doplačila za ogled TV vsebin na dodatnih sprejemnikih

Naročnike fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 9. 2022 uveljavi v nadaljevanju opisana sprememba:

  • mesečno doplačilo za ogled TV vsebin na dodatnih sprejemnikih, ki niso del naročniških paketov,   se spremeni za 1,00 EUR z DDV. Mesečno doplačilo bo po novem znašalo 4,00 EUR z DDV na mesec.

Nove cenike z veljavnostjo 1. 9. 2022 najdete na spletni strani:

Omenjena sprememba ne vpliva na pogodbeno določene cene oz. popuste.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 070 700 700, v spletnem klepetu ali na naših prodajnih mestih.

Postavka na računu: Paket DTV za dodatni sprejemnik. Mesečno doplačilo za Paket DTV za dodatni sprejemnik EON Smart Box ostaja nespremenjeno.  

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve s 1. 9. 2022 imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

V Ljubljani, 22.7.2022

Telemach d.o.o.