Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 30.11.2017. 23:00:00

Obvestilo o spremembi reguliranih količin prenosa podatkov

Družba Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, v skladu z UREDBO (EU) št. 531/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji, UREDBO (EU) 2015/2120 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (»Uredba«) in IZVEDBENO UREDBO KOMISIJE (EU) 2016/2286 z dne 15. decembra 2016 o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene (»Izvedbena uredba«), uporabnike obvešča, da bo 1. 1. 2018 v skladu z Uredbo in Izvedbeno uredbo na vseh naročniških paketih, pri osnovnih predplačniških tarifah in predplačniških paketih REVOLUCIJA in NET2GO spremenila obseg reguliranih količin prenosa podatkov v gostovanju po domačih cenah v državah EU. Seznam paketov, za katere veljajo spremenjene količine, se nahaja tukaj.