Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 05.01.2020. 23:00:00

Obvestilo o spremembi splošnih pogojev

Naročnike ter predplačniške uporabnike mobilnih in fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 3. 2020 uveljavijo v nadaljevanju opisane spremembe.

  • "Pogoji varovanja osebnih podatkov" z dne 25. 5. 2018, ki so sestavni del »Splošne vsebine naročniškega razmerja« ter veljajo za vse primere, ko Telemach nastopa kot upravljavec osebnih podatkov posameznikov, se v celoti nadomestijo s »Pogoji varovanja osebnih podatkov« z dnem veljavnosti 1. 3. 2020, ki so dostopni tukaj in vsebujejo dodane informacije k točki a) ii) o osebnih podatkih, ki jih Telemach obdeluje za namen izvajanja naročniške pogodbe ter k točki d) o obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa.  • »Posebni pogoji paketov EON« z dne 18. 10. 2018 se v celoti nadomestijo s »Posebni pogoji paketov EON« z dnem veljavnosti 1. 3. 2020, ki so dostopni tukaj in vsebujejo informacije o dopolnitvi TV storitve EON ter načinu obdelave osebnih podatkov za zagotavljanje izvajanja TV storitve EON.  • »Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve« z dne 30. 11. 2019 se v celoti nadomestijo s »Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve« z dnem veljavnosti 1. 3. 2020, ki so dostopni tukaj in vsebujejo poenostavitev reklamacijskega postopka za reklamacije po e-pošti.  • »Splošni pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach« z dne 30. 11. 2019 se v celoti nadomestijo s »Splošnimi pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach« z dnem veljavnosti 1. 3. 2020, ki so dostopni tukaj in vsebujejo določila o poenotenju obravnave začasnega in trajnega odklopa storitev v primeru neplačila ter poenostavitev reklamacijskega postopka, zlasti za reklamacije po e-pošti.


Od objave obvestila o spremembah do dne uveljavitve 1. 3. 2020, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.
V Ljubljani, dne 6. januar 2020
Telemach d.o.o.