Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 27.02.2018. 23:00:00

Obvestilo o spremembah internetnih hitrosti v paketih Lastovka

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah obveščamo, da s 1.4. 2018 stopijo v veljavo naslednje spremembe:
naročnikom paketov Lastovka bomo v mesecu aprilu postopoma nadgradili pakete z višjimi hitrostmi dostopa do interneta ob nespremenjeni ceni.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 88 ter na prodajnih mestih Telemacha, poslovnim uporabnikom pa preko osebnega skrbnika na brezplačni telefonski številki 080 820 002 ter preko e-pošte na naslovu [email protected]

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 1 .4. 2018 imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

V Ljubljani, 28.2.2018

Telemach d.o.o.