Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 04.08.2020. 22:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov Elcatel

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev družbe Elcatel d.o.o. na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe obveščamo, da dne 5..9.2020 stopijo v veljavo naslednje spremembe:
I. Splošni pogoji poslovanja družbe Elcatel, d.o.o., se v celoti nadomestijo s Splošnimi pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach (veljavni od 1. 4. 2020), ki so dostopni na povezavi  in na prodajnih mestih Telemacha.
II. Cenik storitev Elcatel d.o.o. se v celoti nadomesti s Cenikom fiksnih storitev aktualnih paketov Telemach (veljaven od 2. 6. 2020), ki je dostopen na povezavi ter na prodajnih mestih Telemacha.
III.Obstoječi paketi fiksnih komunikacijskih storitev se spremenijo tako, da se nadomestijo s primerljivim novim paketom iz aktualne ponudbe Telemacha, kot je to v nadaljevanju navedeno za vsak posamezni paket
1.)    Dvojčki TV + internetObstoječi paketNovi paket
DUO Elcatel LightEON Light
DUO Elcatel FullEON Full
DUO Elcatel PremiumEON Premium

Cena obstoječega paketa, ki je stopila v veljavo 1. 8. 2020, oz. popust, ki je bil dodeljen temu paketu, se ne spremeni. Spremeni se le ime paketa, kot je navedeno v stolpcu »Novi paket«.
2.)    Paketi TV + telefonijaOBSTOJEČI PAKET NOV PAKETDODATNI PAKETI
DTV Osnovni paket + telefonijaDvojček ZačetniOsn. shema
DTV Razširjeni paket + telefonijaDvojček ZačetniRaz. Shema
DTV Začetni paket + telefonijaDvojček Začetni

Cena obstoječega paketa, ki je stopila v veljavo 1. 8. 2020, oz. popust, ki je bil dodeljen temu paketu, se ne spremeni. Spremeni se le ime paketa, kot je navedeno v stolpcu »Novi paket«.
3.)    Paketi internet + telefonijaOBSTOJEČI PAKET NOV PAKETDODATNI PAKET
Internet Net 1 + telefonijaNET LightTelefonija Osnovni
Internet Net 2 + telefonijaNET LightTelefonija Osnovni
Internet Net 3 + telefonijaNET LightTelefonija Osnovni

Cena obstoječega paketa, ki je stopila v veljavo 1. 8. 2020, oz. popust, ki je bil dodeljen temu paketu, se ne spremeni. Spremeni se le ime paketa, kot je navedeno v stolpcu »Novi paket«.
4.)    Paketi internetObstoječi paketNovi paket
Elcatel Net LightNET Light
Elcatel Net FullNET Full

Cena vašega paketa, ki je stopila v veljavo 1. 8. 2020, oz. popust, ki je bil dodeljen novemu paketu, se ne spremeni. Spremeni se le ime paketa.
5. ) TrojčkiObstoječi paketNovi paket
TRIO Elcatel LightEON Light
TRIO Elcatel FullEON Full
TRIO Elcatel PremiumEON Premium

Cena vašega paketa, ki je stopila v veljavo 1. 8. 2020, oz. popust, ki je bil dodeljen novemu paketu, se ne spremeni. Spremeni se le ime paketa.
6. ) Televizijski storitveOBSTOJEČI PAKETOBSTOJEČA MESEČNA NAROČNINA Z DDV V EURNOVA MESEČNA NAROČNINA Z DDV V  EUR
Dodatni digitalni sprejemnik ali kartica3,993,00
Časovni zamik3,001,50
Časovni zamik brez internetne povezave6,991,50
Mobilna TV3,000,00
Časovni zamik + mobilna TV5,00SE UKINJA
Dodatni osnovni digitalni sprejemnik STB4,003,00
EON Smart box5,00
Paket HBO Premium11,50
Pakt BOX TV4,50
Paket Zadruga Live10,00
Paket CineStar TV Premiere5,00

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 070 700 700, [email protected]  ter na prodajnih mestih Telemacha.
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
V Ljubljani, dne 5.8.2020
Telemach d.o.o.