Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 28.10.2018. 23:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov


Naročnike mobilnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 1. 12. 2018 uveljavijo naslednje spremembe:
1. Obstoječi paketi mobilnih komunikacijskih storitev se spremenijo tako, da se spremenijo količine prenosa podatkov v EU/EEA tako, kot je to navedeno za vsak posamezni paket:Naročniški paketKoličina prenosa podatkov v EU/EEANova količina prenosa podatkov v EU/EEA
VEČ2,0 GB2,8 GB
ŠE VEČ4,4 GB6,5 GB
NAJVEČ7,1 GB9,0 GB

2. Zaradi spremenjenih razmer na trgu s 1. 12. 2018 spreminjamo cene paketov mobilnih storitev. Cena paketa Več se bo zvišala za 0,50 EUR z DDV na mesec, cena paketa ŠE VEČ se bo zvišala za 1,00 EUR z DDV na mesec, razen pri paketu NAJVEČ, kjer se cena mesečne naročnine zniža za 2,00 EUR z DDV na mesec. Mesečna naročnina paketa VEČ za Telemachove uporabnike fiksnih storitev se zviša za 0,50 EUR z DDV na mesec, mesečna naročnina paketa ŠE VEČ za Telemachove uporabnike fiksnih storitev se zviša za 2,00 EUR z DDV na mesec, medtem ko se mesečna naročnina paketa NAJVEČ za Telemachove uporabnike fiksnih storitev zviša za 1,00 EUR z DDV na mesec.Naročniški paketCena mesečne naročninaNova cena mesečne naročnineCena mesečne naročnine za uporabnike Telemachovih fiksnih storitevNova cena mesečne naročnine za uporabnike Telemachovih fiksnih storitev
VEČ7.00 €7.50 €5.50 €6.00 €
ŠE VEČ16.00 €17.00 €13.00 €15.00 €
NAJVEČ26.00 €24.00 €21.00 €22.00 €

3. S 1.12.2018 stopijo v veljavo naslednje spremembe oz. dopolnitve Posebnih pogojev naročniških paketov VEČ, ki se spremenijo tako, da se :
a) prvi stavek točke 1. razdelka B Posebnih pogojev naročniških paketov VEČ v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 1.12.2018, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 080 22 88 ali se obrnejo na zaposlene na prodajnih mestih Telemacha.
Več o cenah TUKAJ.
Več o EU gostovanju TUKAJ.
Več o posebnih pogojih TUKAJ.
Telemach d.o.o.