Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 27.02.2018. 23:00:00

Obvestilo o spremembi paketov EVJ

Naročnike elektronskih komunikacijskih storitev EVJ internet in EVJ Trojčki obveščamo, da na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 4. 2018 v veljavo stopi nov cenik in spremembe hitrosti internetnih paketov.

EVJ internet:

Spremembe hitrosti internet paketov in cene paketov si lahko ogledate v tabeli spodaj:

EVJ Trojčki:

Spremembe hitrosti internet paketov in cene paketov si lahko ogledate v tabeli spodaj:

Cena in vsebina posameznega novega paketa sta navedeni v Ceniku fiksnih storitev aktualnih paketov z veljavnostjo 1.4.2018, ki je dostopen na tej povezavi in na prodajnih mestih Telemacha. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na prodajnih mestih Telemacha in telefonski številki 080 22 88.

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

V Ljubljani, 28. 2. 2018

Telemach d.o.o.