Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 26.06.2023. 10:47:00

Obvestilo o spremembah splošnih pogojev ter cenika fiksnih in mobilnih storitev

Pozdravljeni,

Telemach Slovenija si vseskozi prizadeva za zagotavljanje kakovostnih in tehnološko najnaprednejših storitev, kar posledično zahteva veliko vlaganj v naše omrežje, a le tako lahko našim strankam nudimo najboljšo uporabniško izkušnjo.

Kot je znano, so se v zadnjem obdobju razmere na trgu močno spremenile, cene energentov so poskočile, inflacija v zadnjih 12 mesecih pa znaša kar 8,40 %. Velik del naraščajočih stroškov je in bo nase prevzelo podjetje, hkrati pa smo žal primorani, da tudi nekoliko prilagodimo cene nekaterih naših storitev. Le na ta način bomo namreč lahko še naprej vlagali v posodobitev naše infrastrukture in vam zagotavljali brezhibne storitve. V povprečju se bodo cene mobilnih storitev spremenile za 5 %, cene fiksnih storitev pa za 2 %, torej manj, kot znaša inflacija.

Naročnike in uporabnike fiksnih in mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev tako obveščamo, da se na podlagi določil 2. odstavka 192. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 8. 2023 uveljavijo v nadaljevanju in povezanih dokumentih opisane spremembe. Polna besedila sprememb in čistopisi so na voljo na povezavah, vsebovanih v tem dokumentu, v tiskani obliki pa jih je mogoče naročiti v poslovalnicah, na telefonski številki 070 700 700, z e-pošto, poslano na [email protected], s spletnim kontaktnim obrazcem in na spletni strani dokumenti in ceniki.

 1. Uskladitev cen z rastjo cen življenjskih potrebščin s spremembo cenikov

   

  V skladu s točko u) 7. člena Splošnih pogojev za mobilne elektronske komunikacijske storitve in točko 11.2. Splošnih pogojev uporabe storitev družb skupine Telemach usklajuje mesečno naročnino na storitve z rastjo cen življenjskih potrebščin, skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto, največ do višine 8,4 %, kot sledi:

   

  1. Mobilni paketi VEČ

    

   Sprememba mesečne naročnine za pakete VEČ v EUR z DDV:

    

   Naročniški paketCena mesečne naročnineNova cena Cena mesečne naročnine za uporabnike Telemachovih fiksnih storitevNova cena mesečne naročnine za uporabnike Telemachovih fiksnih storitev
   VEČ11,89 €12,89 €10,89 €11,69 €
   VEČ - Družina 210,89 €11,69 €  
   VEČ – Družina 310,39 €10,89 €  
        
   ŠE VEČ17,89 €18,89 €16,90 €17,70 €
   ŠE VEČ - Družina 216,90 €17,70 €  
   ŠE VEČ – Družina 315,90 €16,40 €  
        
   NAJVEČ23,90 €24,90 €21,90 €22,70 €
   NAJVEČ - Družina 221,90 €22,70 €  
   NAJVEČ – Družina 320,90 €21,40 €  

    

   Cena naročniških paketov družine VEČ znotraj družinske ponudbe, ki vključuje 4 člane, se ne spreminja.

    

  2. Fiksni paketi

    

    

   -       Paketoma trojček EON Light in EON Full se bo mesečna naročnina spremenila za 1,00 EUR. Mesečna naročnina za paket EON Premium se ne spremeni.

   -       Vsem paketom s storitvijo Total TV (enojček, dvojček in trojček) se zviša mesečna naročnina za 1,00 EUR.

   -       Prav tako se bo mesečna naročnina za 1,00 EUR povišala nekaterim drugim paketom iz aktualne ponudbe in paketom, ki niso več v prodaji.

    

   Celoten seznam paketov fiksnih naročniških paketov s spremenjeno mesečno naročnino od 1. avgusta 2023 najdete tukaj.

    

  3. Paket VOYO

    

   S 1. 8. 2023 izdajatelj storitve VOYO viša mesečno naročnino s 7,00 na 7,99 EUR. Za naročnike, ki imajo VOYO vključen v osnovni paket, ni sprememb.

    

   Naročniki, ki se jim dodatni paket VOYO podraži in se s tem ne strinjajo, imajo pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odpovedati dodatni paket VOYO oz. aneks za zagotavljanje dodatnega paketa VOYO, brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), razen zapadlih in neplačanih obveznosti. 

    

 2. Povečanje količine prenosa podatkov  v SLO ter med gostovanjem v EU/EEA

   

  Cenik mobilnih storitev najdete tukaj.

  Naročniški paketKoličina prenosa podatkov v SLONova količina prenosa podatkov v SLOKoličina prenosa podatkov v EU/EEANova količina prenosa podatkov v EU/EEA
  VEČ  15 GB  20 GB11 GB12 GB
  ŠE VEČ  17 GB18 GB
  NAJVEČ  22 GB23 GB

   

 3. Novi ceniki z veljavnostjo 1. 8. 2023:

   

 4. Spremembe splošnih pogojev fiksnih in mobilnih storitev in druge spremembe

  Telemach v skladu s spremembami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov ter spremembami drugih področnih zakonov, zlasti Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o varstvu osebnih podatkov ter poenotenja postopkov in prilagoditev, ki so s spremembami povezane, objavlja spremenjene splošne in posebne pogoje, navedene v nadaljevanju.

   

  Naziv splošnih oz. posebnih pogojev, ki se spreminjajoPovezava na spremembePovezava na čistopis
  Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitvehttps://tmsi.si/ufOQt https://tmsi.si/ufOQv 
  Splošni pogoji za fiksne elektronske komunikacijske storitvehttps://tmsi.si/ufOQw https://tmsi.si/ufOQz 
  Splošni pogoji uporabe predplačniškega sistemahttps://tmsi.si/ufOQB https://tmsi.si/ufOQC 
  Splošni pogoji poslovanja za nakupe na daljavo in nakupe izven poslovnih prostorovhttps://tmsi.si/ufOQD https://tmsi.si/ufOQF 
  Pojasnila k Prilogi Pogodbe o vzpostavitvi naročniškega razmerja in aneksom k tej Pogodbihttps://tmsi.si/ufOQH https://tmsi.si/ufOQJ 
  Posebni pogoji paketov VEČhttps://tmsi.si/ufOQK https://tmsi.si/ufOQL 
  Posebni pogoji paketov EONhttps://tmsi.si/ufOQO https://tmsi.si/ufOQR 

   

 5. Dodatni paket TIDAL

Dodatni paket TIDAL za naročnike Telemacha preneha 31.3.2024.

Razen v delu, ki je posebej označen, spremembe v tem obvestilu in povezanih dokumentih ne predstavljajo sprememb, v zvezi s katerimi je naročnikom na voljo odstopno upravičenje, saj skladno z drugim odstavkom 192. člena ZEKom-2 naročniki nimajo pravice odstopa od pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, kadar gre za spremembe, ki  i) so izključno v korist končnega uporabnika ali ii) so zgolj administrativne narave in nimajo negativnih posledic za končnega uporabnika ali iii) so potrebne zaradi uskladitve z ZEKom-2 oz. na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, drugimi predpisi in predpisi EU, ki se uporabljajo.

V Ljubljani, 26. 6. 2023

Telemach Slovenija d.o.o