Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 27.09.2022. 13:40:00

Obvestilo o spremembi predplačniških tarif free2go+ in free2go++ in dodatnih paketov Revolucija in Mini revolucija

Predplačnike mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odstavka 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe uveljavijo v nadaljevanju opisane spremembe.

 

 1. Obstoječa dodatna paketa predplačniške storitve se z dnem 1. 11. 2022 spremenita tako, kot je to navedeno za vsak posamezni paket:
  1. sprememba količine enot v SLO ter količine prenosa podatkov med gostovanjem v EU/EEA

    

   Dodatni paketKoličina enot v paketuNova količina enot v paketuKoličina prenosa podatkov v EU/EEANova količina prenosa podatkov v EU/EEA
   REVOLUCIJA10.00015.0006 GB7 GB
   MINI REVOLUCIJA5001.000500 MB1 GB

    

  2. sprememba cene

    

   Dodatni paketCena do 1. 11. 2022Cena po 1.11. 2022
   REVOLUCIJA6,99 €7,99 €
   MINI REVOLUCIJA3,99 €4,99 €

    

 2. Z dnem 1. 11. 2022 spreminjamo cene mobilnih storitev v predplačniških tarifah FREE2GO+ in FREE2GO++:
 • Cena posamezne storitve znotraj tarife FREE2GO+ se poviša za 0,8 EUR z DDV.
 • Cena posamezne storitve znotraj tarife FREE2GO++ se poviša za 0,4 EUR z DDV.

 

 Cena do 1. 11. 2022Cena po 1. 11. 2022
Tarifa FREE2GO+  
Klici0,10 €0,18 €
SMS0,10 €0,18 €
Prenos podatkov0,10 €0,18 €
Tarifa FREE2GO++  
Klici0,14 €0,18 €
SMS0,14 €0,18 €
Prenos podatkov0,14 €0,18 €

 Več o novih cenah tukaj.

Več o novih količinah prenosa podatkov med gostovanjem v EU/EEA tukaj.

Cenik storitev v gostovanju v EU za aktualne naročniške in predplačniške pakete najdete tukaj.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko predplačniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 01.11.2022 imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

V Ljubljani, dne 27. 9. 2022

Telemach d.o.o