Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 15.05.2017. 22:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov

Naročnike mobilnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe s 15. 6. 2017, uveljavijo naslednje spremembe:

I. Obstoječi paketi mobilnih komunikacijskih storitev spremenijo tako, da se obstoječi paketi, navedeni v nadaljevanju, spremenijo v ustrezne nove pakete, kot je to navedeno za vsak posamezni paket:

Cena in vsebina posameznega novega paketa je navedena v Ceniku, ki je dostopen na tej povezavi, v vseh poslovalnicah Telemacha in pooblaščenih posrednikov ter na brezplačni telefonski številki 080 22 88, kjer smo vam na voljo tudi za vse dodatne informacije.

II. Iz ponudbe se umaknejo naslednji dodatni paketi za naročnike in predplačniške uporabnike:

  • dodatni predplačniški paket MOBILNI INTERNET MESEČNI
  • dodatni naročniški/predplačniški paket Mobilni Internet Tujina 24 ur
  • dodatni naročniški/predplačniški paket Mobilni Internet Tujina 7 dni
  • dodatni naročniški/predplačniški paket Mobilni Internet Tujina
  • Dodatni naročniški paket EU/ZDA 1GB 30 dni

Aktivni dodatni paketi bodo z dnem uveljavitve prenehali.

III. Posebni pogoji dodatnih paketov za naročniške pakete VEČ in pakete mobilni internet NET ("Posebni pogoji") se spremenijo tako, da se iz razdelka C. Posebnih pogojev odstranijo naročniški paketi iz točke II. tega obvestila, 3. in 4. točka razdelka B. Posebnih pogojev pa se v celoti nadomestita z novo točko 3, z naslednjim besedilom:

V paketu NEOMEJENO ZDA MESEČNO vključeni klici/SMS veljajo za odhodne klice/SMS in dohodne klice v omrežjih partnerskih operaterjev v ZDA, navedenih v seznamu, objavljenem na www.telemach.si. Po porabljenih količinah v paketu se storitve obračunavajo po Ceniku. Dodatek NEOMEJENO ZDA MESEČNO je mogoče aktivirati enkrat v koledarskem mesecu.

Zdajšnja točka 5 razdelka B Posebnih pogojev se preštevilči tako, da postane nova točka 4 razdelka B Posebnih pogojev.

IV. Naročniški paket NAJVEČ se spremeni v delu, kjer je naročnikom ločeno omogočen prenos podatkov v EU/ZDA na način, da dodeljena količina prenosa podatkov v EU/ZDA od dne uveljavitve uporabi le za ZDA.

Od objave obvestila o spremembi do njihove uveljavitve, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Telemach d.o.o.