Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 28.06.2022. 08:31:56

Obvestilo o Združenem kraljestvu in spremembi SPP

Naročnike ter predplačniške uporabnike mobilnih in fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe uveljavijo naslednje spremembe:

  • Z dnem 1. 8. 2022 se Združeno kraljestvo uvrsti v novo cono, ki smo jo poimenovali Cona 7 (Združeno kraljestvo). Ob gostovanju naročnikov in predplačnikov mobilnih storitev v Združenem kraljestvu od tega dne za mobilne storitve ne bodo več veljale cene gostovanja, ki veljajo v državah območja EU-tarife. Nove cene lahko najdete tukaj.
  • Skladno z novo Uredbo EU o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji št. 2022/612 se s 1. 7. 2022 Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve z dne 1. 3. 2020 spremenijo na način, da se besedilu odstavka e), 2. člena doda 2. odstavek, ki določa: »Telemach med gostovanjem v Uniji svojim naročnikom zagotavlja kakovost storitev kot doma, pri čemer kakovost storitve med gostovanjem v Uniji ne more biti boljša od kakovosti storitev, ki jo je tehnično sposoben zagotavljati operater obiskanega omrežja. Na pričakovano raven kakovosti storitve (QoS) med gostovanjem v Uniji lahko vplivajo naslednji dejavniki:

-  razpoložljiva generacija omrežja, ki jo ponuja obiskani operater med gostovanjem v Uniji (3G, 4G, 5G ...);

-  lokalna pokritost določenega geografskega območja, razpoložljivost ter kapacitete tujega omrežja med gostovanjem;

-  lokalna zakonodaja države med gostovanjem v Uniji (vpliv na delovanje aplikacij, vsebin ali storitev);

-  terminalska oprema naročnika (mobilni telefon);

-  vremenski vplivi.«

Spremenjeni Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve z dnem veljavnosti 1. 7. 2022 so na voljo tukaj.

Od objave obvestila o spremembah do dne uveljavitve 1. 8. 2022 imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.