Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 19.12.2017. 23:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov

Naročnike mobilnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe 1. 2. 2018 uveljavijo naslednje spremembe:
I. Obstoječi paketi mobilnih komunikacijskih storitev se spremenijo tako, da se obstoječi paketi, navedeni v nadaljevanju, spremenijo v ustrezne nove pakete, kot je to navedeno za vsak posamezni paket:


Cena in vsebina posameznega novega paketa sta navedeni v Ceniku, ki je dostopen na tej povezavi, v vseh poslovalnicah Telemacha in pooblaščenih posrednikov ter na brezplačni telefonski številki 080 22 88, kjer smo vam na voljo tudi za vse dodatne informacije.
II. Iz ponudbe se umaknejo naslednji dodatni paketi/kartice za naročnike:
- dodatna kartica SIM za prenos podatkov v paketih MINGL,
- dodatna kartica SIM za prenos podatkov v paketih Mobilni internet,
- dodatna kartica SIM DATA za prenos podatkov v paketih PREMIUM.
Aktivni dodatni paketi/kartice bodo z dnem uveljavitve sprememb prenehali.
III. Spremenijo se cene določenih paketov mobilnih storitev. Cene paketov se bodo zvišale za 1,00 EUR z DDV na mesec, razen pri paketu Več, kjer se mesečna naročnina z upoštevanim popustom za Telemachove uporabnike fiksnih storitev zviša za 1,50 EUR z DDV na mesec.
Nove cene posameznih paketov so: Seznam paketov
Nove cene paketov so objavljene tudi v cenikih:
Cenik storitev mobilne telefonije (veljaven od 1. 2. 2018)
Cenik storitev mobilne telefonije s starimi naročniškimi paketi Telemach (veljaven od 1. 2. 2018)
IV. Točka 2 razdelka B Posebnih pogojev naročniških paketov VEČ se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Mesečna naročnina za naročniške pakete skupine VEČ za naročnike Telemachovih fiksnih storitev je mesečna naročnina z upoštevanim popustom za naročnike fiksnih storitev Telemacha in največ 4 naročniška razmerja za pakete skupine VEČ, za katere je hkrati sklenjen dogovor za popust, z vezavo 24 mesecev. Naslov naročnikov mobilnih storitev mora biti enak naslovu priključka za fiksne storitve.«
Nadalje, družba Telemach naročnike in predplačniške uporabnike obvešča, da 1. 3. 2018 stopi v veljavo spremenjen Cenik storitev v tujini za naročnike in predplačnike v delu, ki opredeljuje razporeditev držav v posamezne cone, kot sledi:
CONA 1 - EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Islandija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo
CONA 2: Armenija, Bosna in Hercegovina, Kanada, Kitajska, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan, Macau, Pakistan, Rusija, Šrilanka, Združene države Amerike, Uzbekistan, Črna gora, Makedonija, Albanija, Švica, Srbija, Tajvan, Turčija, Ukrajina, Avstralija, Japonska
CONA 3 - SVET: vse ostale države
CONA 4 - SATELITI, LETALA, LADJE: omrežja ki ponujajo storitve preko satelitskih povezav na letalih in ladjah
CONA 5 - brezplačne številke: enotna evropska telefonska številka za klice v sili 112, enotna evropska telefonska številka za prijavo pogrešanih otrok 116 000 in informacije o Evrotarifi na številki +38670700710
CONA 6 - PREMIUM: premijske, servisne in ostale številke posebnih storitev
Cenik storitev v tujini (veljaven od 1. 3. 2018)
Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na prodajnih mestih Telemacha in telefonski številki 080 22 88.
Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Telemach d.o.o.