Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 29.09.2023. 07:56:42

Sprememba imena in količin za dodatne pakete Balkan 500 MB in Balkan 500 MB mesečno

Obveščamo vas, da s 1. 10. 2023 povečujemo zakupljeno količino podatkov za dodatne pakete Balkan 500 MB in Balkan 500 MB mesečno na 1 GB. V skladu s tem se tudi spremenijo imena dodatnih paketov:

- Dodatni paket Balkan 500 MB se preimenuje v Balkan 1 GB
- Dodatni paket Balkan 500 MB mesečno se preimenuje v Balkan 1 GB mesečno.

Obstoječi uporabniki dodatnega paketa Balkan 500 MB mesečno s 1. 10. 2023 prejmejo povečano zakupljeno količino podatkov.

Vaš Telemach


Spremembe pogodbenih pogojev začnejo veljati dne 1. 10. 2023. Skladno z drugim odstavkom 192. člena ZEKom-2 naročniki nimajo pravice odstopa od pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, saj gre za spremembe, ki  i) so izključno v korist končnega uporabnika ali ii) so zgolj administrativne narave in nimajo negativnih posledic za končnega uporabnika ali iii) so potrebne zaradi uskladitve z ZEKom-2 oz. na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, drugimi predpisi in predpisi EU, ki se uporabljajo neposredno. Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.