Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 29.04.2019. 22:00:00

Obvestilo o spremembah naročniških paketov

Obstoječe naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe dne 1. 6. 2019 spremeni cena paketov v skladu z naslednjo tabelo:IME paketaObstoječa cenaNova cenaNET Light30,00 €35,00 €NET Full45,00 €50,00 €NET Light FTTH30,00 €35,00 €NET FullFTTH45,00 €50,00 €NET LightGPON30,00 €35,00 €NET FullGPON45,00 €50,00 €Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko osebnega skrbnika, na brezplačni telefonski številki 070 700 700 ter preko e-pošte na naslovu [email protected].


Od objave obvestila o spremembah do dne 1. 6. 2019, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.