Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Uporabniki do klicev v sili dostopajo preko mobilnega in fiksnega omrežja operaterja (preko govornega klica na številko 112, 113 in 116 000 ali z besedilnim klicem preko SMS sporočila na številko 112), vse skladno z določili točke 15.3. poglavja Digitalna telefonija Splošnih pogojev uporabe storitev družb skupine Telemach in točko 6.1. Priloge 2 – Nivo zagotavljanja storitev.

 

Organi, ki obravnavajo komunikacije v sili, so v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, upravičeni do podatka o telefonski številki in lokaciji kličočega. Kot lokacija kličočega se štejejo tudi naslednji podatki:

 

  •  Za fizične osebe: osebno ime, naslov naročnika fiksnega priključka oziroma naročnika mobilne storitve, vključno s številko dela stavbe.

 

  • Za pravne osebe: firma, naslov naročnika fiksnega priključka, vključno s številko dela stavbe. Operater podatke posreduje v obsegu kot je to tehnično mogoče.

 

Operater podatke posreduje v obsegu kot je to tehnično mogoče.

 

Telemach prednostno obravnava morebitne okvare ali motnje v zvezi s storitvijo klicev v sili, ki lahko nastanejo zaradi potencialnih izpadov delovanja baznih postaj mobilne telefonije ali iz razloga bistveno povečanega števila klicev na številke za klice v sili, ki so posledica izrednih dogodkov.