Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Za vso vsebino objavljeno na naši spletni strani je omogočeno tudi strojno branje besedila z uporabo ustreznih aplikacij, ki si jih končni uporabnik sam naloži na svoj mobilni aparat.

Telemach v svoji ponudbi zagotavlja mobilne aparate, ki končnim uporabnikom invalidom omogočajo enakovreden dostop do komunikacijskih storitev in komunikacij v sili kot ga imajo drugi uporabniki, ki omejitev sluha, vida ali govora nimajo.

Končnim uporabnikom, ki so slepi ali slabovidni ter/ali gluhi ali naglušni ( v nadaljevanju: invalidi) je omogočena uporaba brezplačnih klicev na imeniško službo preko številke 080 1188. Storitev 080 1188 lahko uporabljajo le tisti končni uporabniki, ki jim je, po zakonih Republike Slovenije priznan status invalidne osebe, ki so uporabniki operaterjev javno dostopnih telefonskih storitev v Republiki Sloveniji, katerih stacionarni, mobilni, ali IP telefon omogoča klic na številko 080 1188 in skladno z Uredbo o ukrepi za končne uporabnike invalide ((Uradni list RS, št. 38/14 in 130/22 – ZEKom-2), Telemachu ali izvajalcu imeniške službe predložijo odločbo ali sklep pristojnega organa, s katerim je ugotovljena telesna okvara v skladu s predpisi, ki urejajo pravice invalidov, ali z odločbo ali potrdilom o priznanem odstotku vojne invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo status vojnih invalidov ali mnenje izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in soglašajo s splošnimi pogoji uporabe številke 080 1188, ki je objavljena na spletni strani izvajalca imeniške službe.